Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong yếu tố hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, tác dụng và ý nghĩa của nó?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*
*

Lời giải bỏ ra tiết

1. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử:

– trong số những năm 1957 – 1959:

+ Mĩ – Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng, khử cộng”.

Bạn đang xem: Đồng khởi là gì

Đang xem: đồng khởi là gì

+ tăng cường khủng bố, bọn áp.

+ Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ra bên ngoài vòng pháp luật”, thực hiện luật đạo 10/59 (5-1959) lê thiết bị chém khắp miền Nam, giết thịt hại những người vô tội.

– mon 01-1959, họp báo hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định:

+ phương pháp mạng miền Nam không tồn tại con đường nào khác là sử dụng bạo lực cách mạng tiến công đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

+ Phương hướng cơ bản là khởi nghĩa giành bao gồm quyền về tay nhân dân bằng tuyến phố đấu tranh chủ yếu trị là chủ yếu, kết phù hợp với đấu tranh vũ trang.

2. Diễn biến:

– ban đầu phong trào nổ ra riêng biệt ở Vĩnh Thạnh, chưng Ái (2-1959), Trà Bồng (8-1959),… sau sải ra khắp khu vực miền nam thành cao trào giải pháp mạng, tiêu biểu là cuộc “Đồng khởi” nghỉ ngơi Bến Tre.

– Quần bọn chúng giải tán chính quyền địch, lập Ủy ban dân chúng tự quản, lập lực lượng vũ trang, trưng thu ruộng khu đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo.

– phong trào lan mọi Nam Bộ, Tây Nguyên và một số trong những nơi nghỉ ngơi Trung Trung bộ.

3. Kết quả:

– cuối năm 1960, ta quản lý được các thôn, xã ở Nam Bộ, Tây Nguyên cùng cả Trung Trung Bộ.

4. Ý nghĩa:

– trào lưu “Đồng khởi” sẽ giáng một đòn nặng nằn nì vào chính sách thực dân bắt đầu của Mĩ, làm cho lung lay tận gốc tổ chức chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Xem thêm: Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản (Trang 45)

– Đánh lốt bước cách tân và phát triển nhảy vọt của giải pháp mạng miền Nam, chuyển từ cầm cố giữ gìn lực lượng sang cầm tiến công.