Đơn vị tính md là gì? Hẳn đấy là thắc mắc của không ít người. Mặc dù nó không bên trong hệ đo lường và tính toán quốc tế, nhưng lại có tính ứng dụng cao trong đời sống, tuyệt nhất là trong bài toán tính độ thấm vào của gỗ. Vậy ví dụ đơn vị này là gì? phương pháp tính ra sao? với làm ráng nào để chuyển về đơn vị SI?... Kosago sẽ thuộc bạn đi tìm lời giải cho những vụ việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là giữ lượng chiếc chảy qua môi trường xung quanh (đơn vị tính cm3/s).A: Là diện tích môi trường thiên nhiên (đơn vị tính cm2).