Các em đã biết đối chọi thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Vậy thắc mắc đặt ra là (2xy + 3xy) có phải là đơn thức?


Bài này sẽ giúp bọn họ biết: Đơn thức đồng dạng là gì? bí quyết cộng trừ các đơn thức đồng dạng như thế nào? và có thể trả lời được thắc mắc ở trên.

Bạn đang xem: Đơn thức đồng dạng

• bài tập về đơn thức đồng dạng, cùng trừ đối chọi thức đồng dạng

1. Đơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng là gì?

- Hai 1-1 thức đồng dạng là hai 1-1 thức có hệ số khác ko và tất cả cùng phần biến.

> Chú ý: Mọi số khác 0 được cọi là đối kháng thức đồng dạng cùng với nhau.

* Ví dụ: Những solo thức sao là đối chọi thức đồng dạng:

 2x2y3; 5x2y3; x2y3

* câu hỏi 1: Cho 1-1 thức 3x2yz.

a) Hãy viết ba đối chọi thức tất cả phần phát triển thành giống phần biến chuyển của đối chọi thức sẽ cho.

b) Hãy viết ba solo thức tất cả phần đổi thay khác phần trở nên của đối chọi thức đã cho.

> Lời giải:

- Đơn thức 3x2yz gồm phần biến chuyển là x2yz, yêu cầu ta có:

a) Ba đối kháng thức có phần trở nên giống phần thay đổi của đơn thức đã cho là: 2x2yz; -5x2yz; 7x2yz

b) Ba solo thức bao gồm phần đổi thay khác phần thay đổi của 1-1 thức đã mang lại là: 3xyz; 3xy2z; 3xyz2

* thắc mắc 2: Ai đúng? Khi bàn luận nhóm, chúng ta Sơn nói:

"0,9xy2 và 0,9x2y là hai đối kháng thức đồng dạng" bạn Phúc nói: "Hai solo thức trên ko đồng dạng". Ý kiến của em?

> Lời giải:

- Đơn thức 0,9xy2 có phần biến đổi là xy2

- Đơn thức 0,9x2y có phần biến là x2y

Ta thấy, phần vươn lên là của hai 1-1 thức không giống nhau nên hai đơn thức này sẽ không đồng dạng.

⇒ chúng ta Sơn nói không nên còn chúng ta Phúc nói đúng.

2. Cùng trừ các đơn thức đồng dạng

Quy tắc cùng trừ những đơn thức đồng dạng:

- Để cùng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) những hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

* ví dụ như 1: Để CỘNG 1-1 thức 2xy2 với solo thức 3xy2 ta có tác dụng như sau:

 2xy2 + 3xy2 = (2 + 3)xy2 = 5xy2

* lấy một ví dụ 2: Để TRỪ đơn thức 3x2y với đơn thức x2y ta có tác dụng như sau:

 3x2y - x2y = (3 - 1)x2y = 2x2y

* thắc mắc 3: Hãy search tổng của ba solo thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

> Lời giải:

- Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = xy3 + 5xy3 + (-7).xy3

= (1 + 5 - 7)xy3 = (-1).xy3 = -xy3.

Xem thêm: Đê Cương Ôn Tập Toán 6 Sách Cánh Diều, Đề Cương Ôn Tập Kì 1 Lớp 6


Trên đây là nội dung triết lý về đơn thức đồng dạng, qua câu chữ này vẫn giúp các em rất có thể biết được Đơn thức đồng dạng là gì? biện pháp cộng trừ những đơn thức đồng dạng thực hiện như vậy nào.