*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Đối với thấu kính phân kì thì

Một lăng kính bao gồm góc tách quang bé dại A = 60, tách suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng 1-1 sắc vào mặt mặt lăng kính bên dưới góc cho tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Với i1 , i2 , A thứu tự là góc tới, góc ló cùng góc chiết quang của lăng kính. Công thức xác minh góc lệch D của tia sáng qua lăng kính ?


Vật AB đặt thẳng góc trục chủ yếu thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính nhỏ hơn khoảng tầm tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh:


Vật AB để thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là :


Chiếu tia sáng solo sắc vào mặt mặt của lăng kính có góc phân tách quang 600. Tia ló qua mặt bên thứ hai gồm góc ló là 500 và góc lệch so với tia cho tới là 200 thì góc tới là bao nhiêu ?


Đặt vật dụng AB = 2 (cm) trực tiếp góc trục chủ yếu thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), bí quyết thấu kính một khoảng chừng d = 12 (cm) thì ta nhận được :


Vật sáng AB đặt thẳng góc trục thiết yếu thấu kính phân kì, giải pháp thấu kính 20cm, tiêu cự thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của đồ vật tạo do thấu kính là hình ảnh ảo phương pháp thấu kính :


Vật AB để thẳng góc trục chính của thấu kính hội tụ, giải pháp thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho hình ảnh A’B’ là ảnh :


Vật AB = 2cm để thẳng góc trục bao gồm thấu kính hội tụ, biện pháp thấu kính 10cm, tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho hình ảnh A’B’ là hình ảnh :


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (dp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:


Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là:


Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho hình ảnh thật A’B’ cao cấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật dụng tới thấu kính là:


Một tia sáng tới vuông góc với khía cạnh AB của một lăng kính tất cả chiết suất n=(sqrt 2 )

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:


Lăng kính gồm góc tách quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính gồm góc lệch rất tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng


Lăng kính tất cả góc phân tách quang A = 600, chùm sáng tuy vậy song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Tách suất của lăng kính là:


Một thứ sáng AB đặt vuông góc với trục thiết yếu của một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f= 10cm), cho ảnh (A"B"). Khi dịch rời vật một khoảng 5cm lại ngay sát thấu kính thì thấy ảnh dịch chuyển một khoảng tầm là 10cm. Vị trí của đồ dùng trước khi di chuyển là:
Xem thêm: Transhipment Là Gì Cũng Như Transhipment Allowed Là Gì, Transshipment Là Gì

Hai đèn bé dại S(_1)và S(_2)nằm trên trục thiết yếu và ở phía hai bên của một thấu kính quy tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S(_1)đến thấu kính bằng 6cm. Tính khoảng cách giữa S(_1)và S(_2)để ảnh của bọn chúng qua thấu kính trùng nhau?


Cho hệ có một thấu kính quy tụ tiêu thay 60 cm và một gương phẳng đặt đồng trục xuất hiện phản xạ trở lại phía thấu kính, cách thấu kính một khoảng tầm là a. Đặt một thiết bị AB vuông góc với trục chính, trước thấu kính và biện pháp thấu kính 80cm. Để ảnh cuối thuộc cho vày hệ giải pháp thấu kính 40 centimet thì a phải có giá trị là: