Cho tứ diện (OABC) bao gồm (OA,OB,OC) đôi một vuông góc cùng với nhau. Gọi (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề nào sai trong số mệnh đề sau:


*

Ta có (OA ot (OBC) Rightarrow OA ot BC,) mà (OH ot BC) ( Rightarrow BC ot (OAH) Rightarrow BC ot AH).

Bạn đang xem: Đôi một vuông góc là gì

Tương tự, ta bao gồm (AB ot CH), suy ra đáp án A, D đúng.

Ta gồm (dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OI^2 ) (= dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2)

với (I = AH cap BC), suy ra lời giải C đúng.


*


Sau này những em rất có thể coi đây như một đặc thù cần nhớ nhằm sử dụng :

Trong tứ diện vuông (ba cạnh tại một đỉnh vuông góc với nhau), hình chiếu của đỉnh đó lên mặt đối lập là trực trọng tâm của tam giác đó.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)) với (AB ot BC). Dựng (AH) là đường cao của (Delta SAB). Khẳng định nào dưới đây sai?


Cho tứ diện $SABC$ bao gồm $ABC$ là tam giác vuông tại $B$ và $SA ot left( ABC ight)$. Gọi $AH$ là đường cao của tam giác $SAB$, thì xác minh nào tiếp sau đây đúng nhất.


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA ot (ABC)) với (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác mọi cạnh (a) cùng độ lâu năm các ở kề bên (SA = SB = SC = b.) điện thoại tư vấn (G) là trọng tâm của tam giác (ABC.) Độ lâu năm đoạn thẳng (SG) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Call (AE;AF) thứu tự là các đường cao của tam giác (SAB) và tam giác $SAD$. Call (M) là giao điểm của (SC) với ( (AEF) ). Chọn khẳng định đúng vào các xác minh sau ?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm cạnh (SA ot left( ABC ight)) cùng đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). Hotline (H) với (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB) với (SB). xác minh nào sau đây sai?


Cho tứ diện (OABC) tất cả (OA,OB,OC) song một vuông góc cùng với nhau. Gọi (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề làm sao sai trong những mệnh đề sau:


Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB ot CD) với (AC ot BD). Hotline (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác minh sau, xác minh nào sai?


Cho hình chóp $SABC$ có $SA ot left( ABC ight).$ điện thoại tư vấn $H, m K$ theo thứ tự là trực tâm những tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?


Cho nhì hình chữ nhật $ABCD$ và $ABEF$ nằm trong hai phương diện phẳng khác biệt sao cho hai đường thẳng $AC$ với $BF$ vuông góc cùng với nhau. Hotline $CH$ và $FK$ thứu tự là đường cao của hai tam giác $BCE$ cùng $ADF$.

Khẳng định làm sao sau đây là sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). Gọi (I), (J), (K) theo thứ tự là trung điểm của (AB), (BC) với (SB). Xác minh nào tiếp sau đây sai?


Cho hình tứ diện (ABCD) tất cả $AB$, $BC$, $CD$ đôi một vuông góc nhau. Hãy chỉ ra rằng điểm (O) phương pháp đều tư điểm (A), (B), (C), (D).


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, mặt mặt $SAB$ là tam giác phần đa và $SC = asqrt 2 $. Hotline $H,K$ thứu tự là trung điểm của các cạnh $AB$ với $AD$.Khẳng định nào sau đó là sai?.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ điện thoại tư vấn $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn xác minh đúng vào các xác minh sau


Cho tứ diện $OABC$ bao gồm $OA,OB,OC$ song một vuông góc với nhau. Hotline $H$ là hình chiếu của $O$ xung quanh phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Vì chưng $OC ot OA,OC ot OB$ phải $OC ot left( OAB ight)$.

II. Vì $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Bao gồm $OH ot left( ABC ight)$ cùng $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Từ bỏ $left( 1 ight)$ cùng $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên là:


Cho hình vỏ hộp $ABCD.A"B"C"D"$ có đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ cùng $A"A = A"B = A"D$. Call $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ trên $left( ABCD ight)$ là :


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông và (SA ot (ABCD)). Mệnh đề như thế nào đưới đây sai?


Hình bên là 1 bộ đèn chùm 10 bóng.

Xem thêm: Ngày 16 Tháng 12 Là Cung Gì, Bói Ngày Sinh Cho Ngày 16 12 Là Cung Gì

Biết (S.ABCD) là 1 hình chóp đều. Cảc sát bên là tía đoạn dây treo, (AB = 44; mcm). Những cạnh đáy là ống thép tròn đều, (BC = 68; mcm). Bộ đèn được treo lên xà nhà bởi đoạn dây (SA)

*


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.