hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12


Bạn đang xem: Đồ thị hình bên là của hàm số nào

Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Đồ thị hình mặt là của hàm số nào?

*

A (y = - x^2 + x - 1)B (y = - x^3 + 3x + 1)C (y = x^4 - x^2 + 1)D (y = x^3 - 3x + 1)

Lời giải bỏ ra tiết:

+ Dựa vào dáng vẻ đồ thị hàm số, ta nhận thấy đấy là đồ thị của hàm số bậc tía ( Rightarrow ) loại đáp án A cùng C.

+ vày nét sau cuối của vật dụng thị phía lên trên ( Rightarrow a > 0) ( Rightarrow ) nhiều loại đáp án B (left( {a = - 1


Xem thêm: Nguyên Hàm Của 1 X 2 1 /X2+X+1, Tính Tích Phân Sau: I = D X / (1 + X^2)

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.