Văn bản và diễn ngôn là hai thuật ngữ được ử dụng phổ biến trong ngôn ngữ học, văn học và ngôn ngữ học. Có rất nhiều cuộc tranh luận về khả năng thay thế cho nhau củ

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Văn bản so với Diễn văn

Văn bản và diễn ngôn là hai thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ học, văn học và ngôn ngữ học. Có rất nhiều cuộc tranh luận về khả năng thay thế cho nhau của hai thuật ngữ này. Một số ngôn ngữ học xem phân tích văn bản và diễn ngôn là cùng một quá trình trong khi một số người khác sử dụng hai thuật ngữ này để xác định các khái niệm khác nhau. Văn bản có thể đề cập đến bất kỳ tài liệu aryannations88.comết nào có thể đọc được. Diễn ngôn là aryannations88.comệc sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh xã hội.

Bạn đang xem: Discourse là gì

Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa văn bản và diễn ngôn.

Văn bản là gì?

Văn bản có thể được định nghĩa là một đối tượng có thể đọc được, cho dù đó là một tác phẩm văn học, một bài học được aryannations88.comết trên bảng đen, hay một biển báo trên đường phố. Nó là một tập hợp các dấu hiệu nhất quán để truyền đi một số loại thông điệp mang tính thông tin.

Trong nghiên cứu văn học, văn bản thường đề cập đến tài liệu aryannations88.comết. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ văn bản khi thảo luận về tiểu thuyết, truyện ngắn và phim truyền hình. Ngay cả nội dung của một lá thư, hóa đơn, áp phích hoặc các thực thể tương tự có chứa tài liệu aryannations88.comết cũng có thể được gọi là văn bản.

*


Discourse là gì?

Thuật ngữ diễn ngôn có nhiều nghĩa và nhiều định nghĩa. Trước tiên, diễn thuyết được hiểu là đối thoại - tương tác giữa người nói và người nghe. Do đó, diễn ngôn đề cập đến các giao tiếp hàng ngày đích thực, chủ yếu bằng miệng, được bao gồm trong bối cảnh giao tiếp rộng rãi. Thuật ngữ diễn ngôn sau đó cũng được sử dụng để chỉ toàn bộ ngôn ngữ được hệ thống hóa được sử dụng trong một cuộc điều tra trí tuệ trong lĩnh vực cụ thể và trong thực tiễn xã hội (ví dụ: diễn ngôn y tế, diễn ngôn pháp lý, v.v.)

Michael Foucault định nghĩa diễn ngôn là “hệ thống suy nghĩ bao gồm các ý tưởng, thái độ, các hướng hành động, niềm tin và thực hành nhằm xây dựng một cách có hệ thống các chủ đề và thế giới mà chúng nói”.

Trong ngôn ngữ học, diễn ngôn thường được coi là aryannations88.comệc sử dụng ngôn ngữ aryannations88.comết hoặc nói trong bối cảnh xã hội.


Sự khác biệt giữa Văn bản và Diễn văn là gì?

Mặc dù nhiều nhà ngôn ngữ học đã đưa ra các ý nghĩa khác nhau cho hai thuật ngữ này, nhưng không có định nghĩa rõ ràng nào giữa hai thuật ngữ này. Một số cũng sử dụng hai thuật ngữ này như từ đồng nghĩa.

Ví dụ, Widdowson (1973) mô tả rằng văn bản được tạo thành từ các câu và có tính chất gắn kết trong khi diễn ngôn được tạo thành từ các lời nói và có tính chất mạch lạc. Nhưng, những định nghĩa này đã trở nên mơ hồ trong các tác phẩm sau này của ông khi ông mô tả diễn ngôn như một thứ gì đó được tạo thành từ các câu, và bỏ qua bất kỳ đề cập nào đến văn bản.

Xem thêm: Soạn Thực Hành Về Lựa Chọn Trật Tự Các Bộ Phận Trong Câu Ghép

Văn bản đề cập đến bất kỳ đối tượng nào có thể đọc được.Các định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Theo nghĩa rộng và khái quát, diễn ngôn được coi là aryannations88.comệc sử dụng ngôn ngữ nói và aryannations88.comết trong bối cảnh xã hội.