Trên nửa đường tròn đơn vị tâm (O), ta xác định điểm $M$ làm thế nào cho (alpha = widehat xOMleft( 0^0 le alpha le 180^0 ight)). đưa sử điểm $Mleft( x;y ight)$. Khi đó:

( msinalpha = y;,, mcosalpha = mx;) ( mtanalpha = dfracyx,,(alpha e 90^0);) ( m cotalpha = ;;dfracxy;(alpha e 0^0,alpha e 180^0))

Các số (sin alpha ,,cos alpha ,, an alpha ,,cot alpha ) được call là giá trị lượng giác của góc (alpha ).
Bạn đang xem: Định nghĩa giá trị lượng giác của một góc

*

Từ định nghĩa ta có:

Gọi $P,Q$ theo thứ tự là hình chiếu của $M$ lên trục $Ox,Oy$ khi ấy (Mleft( overline OP ;overline OQ ight)).

Với (0^0 le alpha le 180^0) ta bao gồm (0 le sin alpha le 1;,, - 1 le cos alpha le 1)


*

a) Góc phụ nhau

(eginarraylsin (90^0 - alpha ) = cos alpha & \cos (90^0 - alpha ) = sin alpha ,\ an (90^0 - alpha ) = cot alpha \cot (90^0 - alpha ) = an alpha endarray)


b) Góc bù nhau

(eginarraylsin (180^0 - alpha ) = sin alpha và \cos (180^0 - alpha ) = - cos alpha ,\ an (180^0 - alpha ) = - an alpha \cot (180^0 - alpha ) = - cot alpha endarray)


*

4. Các hệ thức lượng giác cơ bản

(eginarrayl1) an alpha = dfracsin alpha cos alpha (alpha e 90^0)\2)cot alpha = dfraccos alpha sin alpha (alpha e 0^0;180^0)\3) an alpha .cot alpha = 1(alpha e 0^0;90^0;180^0)\4)sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1\5)1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha (alpha e 90^0)\6)1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha (alpha e 0^0;180^0)endarray)


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Big City Pizza - Big City Coffee & Cafe

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.