Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 1: Định lí Ta-lét vào tam giác giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 56: mang đến AB = 3cm; CD = 5cm;
*
= ?

EF = 4dm; MN = 7cm;

*
= ?

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 57: Cho tứ đoạn trực tiếp AB, CD, A’B’, C’D’ (h.2). đối chiếu tỉ số


*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 57: Vẽ tam giác ABC trên giấy tờ kẻ học viên như bên trên hình 3. Dựng đường thẳng a tuy nhiên song cùng với cạnh BC, giảm hai cạnh AB, AC theo lắp thêm tự trên B’ cùng C’.

Bạn đang xem: Định lý talet toán 8

Đường thẳng a định ra bên trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB’, B’B và AB, với định ra bên trên cạnh AC bố đoạn thẳng tương xứng là AC’, C’C cùng AC.

So sánh các tỉ số:

*

Lời giải


*
*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 58
: Tính các độ nhiều năm x với y vào hình 5.

*

Lời giải

a) bởi a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:


*

b) do DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

*

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Bài 1: Định lí Ta-lét vào tam giác

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 8 tập 2): Viết tỉ số của nhì đoạn thẳng có độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

Lời giải:

*

Bài 1: Định lí Ta-lét vào tam giác

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): cho biết thêm
*
và CD bởi 12cm. Tính độ nhiều năm của AB.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 4 - Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 Trang 20 Sgk Hóa Học 11

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ nhiều năm ta được:

*

Vậy độ lâu năm AB = 9cm

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 8 tập 2): cho thấy độ lâu năm của AB cấp 5 lần độ nhiều năm của CD với độ lâu năm của A’B’ vội 12 lần độ lâu năm của CD. Tính tỉ số của hai đoạn trực tiếp AB cùng A’B’.

Lời giải: