Một số em có thể sẽ nhầm cùng với điều kiện khẳng định của hàm (y = an x) hoặc (y = cot x) và lựa chọn nhầm giải đáp sai.

Bạn đang xem: Điều kiện của sinx


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá trị phệ nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá bán trị nhỏ dại nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá chỉ trị nhỏ dại nhất, giá bán trị lớn số 1 của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với mọi (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi đó (M + m) bằng bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị (x in left< 0;5pi ight>) nhằm hàm số (y = an x) nhận giá trị bằng 0?


Xét sự vươn lên là thiên của hàm số (y = 1 - sin x) bên trên một chu kì tuần hoàn của nó. Trong các tóm lại sau, tóm lại nào sai?


Cho các mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) bao gồm chu kì là (dfracpi 2).

(II): Hàm số (y = an x) tất cả tập giá trị là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch trở nên trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?


Tìm m nhằm hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) có tập khẳng định là R.

Xem thêm: Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh Nguyễn Đình Thọ


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ nằm trong đoạn $<-5 ; 5>$ làm thế nào cho giá trị nhỏ nhất của $y$ nhỏ dại hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của nhỏ kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước vào kênh được tính tại thời khắc (t) trong một ngày bởi phương pháp (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh cao nhất khi


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.