- Ý nghĩa của điện trở: Dây nào có điện trở béo gấp từng nào lần thì cường độ loại điện chạy qua nó bé dại đi bấy nhiêu lần

- cho nên điện trở biểu thị mức độ cản trở loại điện những hay không nhiều của dây dẫn

1.2 Định giải pháp Ôm

1.2.1: Hệ thức định luật

Với:

I là cường độ cái điện , đo bởi Ampe (A)

U là hiệu điện vậy giữa 2 đầu năng lượng điện trở , đo bằng Vôn (V)

R là điện trở, đo bởi Ôm ()

Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng bí quyết

1.2.2. Phát biểu định luật

- Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu dây dẫn với tỉ lệ nghịch với điện trở của dây

- Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức:

Bài tập minh họa:

Bài 1.

Bạn đang xem: Điện trở của một dây dẫn xác định

Trên hình 2.1 vẽ đồ vật thị trình diễn sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện nuốm của cha dây dẫn không giống nhau.

*

a. Từ đồ thị, hãy khẳng định giá trị cường độ loại điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện chũm đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3V.b. Dây dẫn nào gồm điện trở mập nhất? nhỏ nhất? lý giải bằng tía cách không giống nhau.

Hướng dẫn giải

Từ vật dụng thị khi U = 3 V thìI1 = 5 mA -> R1 = 600 Ω

I2 = 2 mA -> R2 = 1500 ΩI3 = 5 mA -> R3 = 3000 Ω

Ba cách xác định điện trở khủng nhất, bé dại nhất:

 Cách 1: Từ tác dụng đã tính làm việc trên ta thấy dây dẫn 3 có điện trở phệ nhất, dây dẫn 1 bao gồm điện trở nhỏ nhất. Cách 2: nhìn vào vật thị, không buộc phải tính toán, ở và một hiệu điện thế, dây dẫn như thế nào cho cái điện chạy qua tất cả cường độ lớn số 1 thì điện trở của dây dẫn đó nhỏ dại nhất. Ngược lại, dây dẫn nào cho cái điện chạy qua tất cả cường độ nhỏ nhất thì dây đó tất cả điện trở to nhất. Cách 3: nhìn vào thiết bị thị. Khi loại điện chạy qua ba điện trở gồm cường độ tương đồng thì giá trị hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu năng lượng điện trở nào bự nhất, năng lượng điện trở đó có giá trị lớn nhất.

Bài 2.

Cho điện trở R = 15Ωa. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện cầm cố 6V thì loại điện chạy qua nó tất cả cường độ là bao nhiêu?b. Muốn cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở tăng lên 0,3A đối với trường vừa lòng trên thì hiệu điện rứa đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở lúc ấy là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a. Cường độ chiếc điện chạy qua mạch là:

*

b. Cường độ mẫu điện tăng thêm 0,3A tức là I =I1+0,3 = 0,7 A.

Khi đó hiệu điện núm đạt vào nhị đầu điện trở là:

ADCT: U = IR = 0,7.15 = 10,5 V

Bài 3: Đặt và một hiệu điện ráng vào nhì đầu các dây dẫn bao gồm điện trở R1 và R2 = 5R1. đối chiếu cường độ cái điện chạy qua hai dây dẫn?

Giải.

Xem thêm: Icon Trái Tim Iphone - Cách Tạo Icon Hình Trái Tim, Mặt Cười

Hiệu điện thế giữa hai đầu năng lượng điện trở R1 :

Theo định luật pháp Ôm, ta có:

*

Hiệu điện thay giữa nhị đầu điện trở R2 :

Theo định cơ chế Ôm, ta có:

*

Do đặt cùng một hiệu điện ráng vào nhị đầu hai năng lượng điện trở :

U1 = U2

=> I1 . R1 = I2 . R2

=> I1 = 5 I2 (R2=5R1)

Vậy : I1 = 5 I2

Bài 4: Đặt một hiệu điện ráng 12V thân hai đầu điện trở R thì cường độ cái điện qua điện trở R từ bây giờ là 0,2A. Hy vọng cho cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở R là 0,5A thì ta phải kê hiệu điện nỗ lực giữa đầu điện trở R là bao nhiêu ?

Giải:

Điện trở R :

*

Do và một điện trở R, bắt buộc : R = R1= 60 (Ω)

Hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu điện trở R khi I = I1 = 0,5A :

*

Vậy : Muốn I = 0,5A thì U = 30 V.

nội dung bài viết gợi ý:
1. BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 2. BÀI 3: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE VÀ VÔN KẾ 3. BÀI 5: ĐOẠN MẠCH song SONG 4. BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 5. BÀI 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN 6. BÀI 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN 7. BÀI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN