CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều nhiều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối tứ diện gần như cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện những cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• bao gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều nhiều loại $3;4$ (khối bát diện rất nhiều hay khối tám mặt đều)

• từng mặt là một tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối bát diện đa số cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• tất cả 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện phần lớn cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• tất cả 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Diện tích tứ diện đều cạnh a


Xem thêm: Hệ Thống Công Thức Toán 12 Đầy Đủ Và Chính Xác, Tổng Hợp Công Thức Toán 12 Ôn Thi Thpt Quốc Gia

Khối đa diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện phần nhiều hay khối mười nhị mặt đều)

• từng mặt là một ngũ giác đầy đủ • từng đỉnh là đỉnh thông thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối 12 mặt đầy đủ là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• tất cả 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt hồ hết cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện một số loại $3;5$ (khối nhị thập diện phần lớn hay khối nhị mươi phương diện đều)

• mỗi mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các mặt khối đôi mươi mặt đa số là $S=5sqrt3a^2.$

• bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt hầu như cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất vô nhị và không thiếu thốn nhất cân xứng với nhu cầu và năng lượng của từng đối tượng người dùng thí sinh:

Bốn khoá học tập X trong góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và gồm mục đich bổ trợ cho nhau góp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và các em học tập sinh có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấp vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lượng và nhu cầu bạn dạng thân.