Làm các bài tập tính tương quan tới cách làm tính diện tích s hình bình hành lớp 4 không chỉ có trong sách giáo khoa, sách bài bác tập nhưng làm thêm những bài tập ngã sung, bài nâng cấp sẽ giúp bé học Toán lớp 4 tính diện tích hình bình hành giỏi hơn, củng nuốm được con kiến thức sau khi học.

Bạn đang xem: Diện tích hình bình hành lớp 4


Các em đã tìm các bài tập tính diện tích s hình bình hành lớp 4 để rèn luyện làm bài xích cũng như chạm chán nhiều những dạng bài hơn nhằm khi gặp gỡ trong bài bác kiểm tra, bài thi có thể giải được, vậy hãy đọc các bài bác tập về tính diện tích s hình bình hành Toán lớp 4 bên dưới đây.

*

Phương Pháp Giải:

- hy vọng tính diện tích s hình chữ nhật, ta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng- ước ao tính diện tích hình bình hành, ta lấy chiều cao đem nhân với độ nhiều năm đáy.

Giải:

- diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

- diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Hình chữ nhật với hình bình hành đã đến có diện tích bằng nhau.

Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích s hình bình hành, biết:a) Độ dài đáy là 4dm, độ cao là 34cm.b) Độ lâu năm đáy là 4m, độ cao là 13dm.

Phương Pháp Giải:

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy chiều cao đem nhân cùng với độ nhiều năm đáy.

Giải:

a) 4dm = 40cmDiện tích của hình bình hành là:40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dmDiện tích của hình bình hành là:40 x 13 = 520 (dm2)

 Lưu ý:Tham khảo thêm Giải bài tập trang 104 SGK Toán 4 về diện tích s hình bình hành

Các bài xích tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 trong vở bài xích tập

Bài 1 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Đánh vệt (x) vào ô trống đặt dưới hình gồm diện tích nhỏ nhiều hơn 20cm2:

Hình bao gồm diện tích nhỏ nhiều hơn 20cm2 là:

*

Giải:

Hình gồm diện tích bé nhiều hơn 20cm2 là:

*

Bài 2 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào ô trống:

*

Giải:

*

Bài 3 trang 13 VBT Toán 4 Tập 2: Một mảnh bìa hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 14cm và độ cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Giải:

*

Tóm tắt: S = a x h?

A là độ dài đáy

H là chiều cao

Giải: diện tích của mảnh bìa hình bình hành là S = a x h = 14 x 7 = 98cm2

Đáp số: 98cm2

Bài tập cải thiện về diện tích s hình bình hành

Bài 1: Hình bình hành có độ lâu năm đáy là 10cm, độ cao là 7cm. Diện tích s hình bình hành chính là ... Cm2.

Giải:

Diện tích hình bình hành là S = 7.10 = 70cm2

Đáp số: 70cm2

Bài 2: Tính diện tích hình bình hành, biết độ nhiều năm đáy là 4m, độ cao là 13dm.

Giải:

Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là S = 40 x 13 = 520dm2

Đáp số: 520dm2

Bài 3: Hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy là 5dm, độ cao bằng 12cm. Diện tích hình bình hành đó là ... Cm2.

Giải:

Đổi 5dm = 50cm

Diện tích hình bình hành là 50 x 12 = 600cm2

Đáp số: 600cm2

Bài 4: Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14m, độ cao bằng nửa độ nhiều năm đáy.

Giải:

chiều cao bằng nửa độ nhiều năm đáy = một nửa x 14 = 7m

Diện tích hình bình hành là 7.14 = 98m2

Đáp số: 98m2

Bài 5: Hình bình hành ABCD có độ cao 8cm, độ lâu năm đáy cấp 3 lần chiều cao. Diện tích s hình bình hành ABCD là ... Cm2.

Giải:

Độ dài đáy là 3 x 8 = 24cm

Diện tích hình bình hành là 24 x 8 = 192cm2

Đáp số: 192cm2

Bài 6: Tính diện tích s hình bình hành, biết toàn bô đo độ lâu năm đáy và và độ cao là 24cm, độ lâu năm đáy hơn độ cao 4cm.

Giải:

Ta có: chiều cao + độ dài đáy = 24cm, suy ra: Độ lâu năm đáy = 24 - chiều cao (1)

Trong lúc đó, độ nhiều năm đáy - chiều cao = 4cm (2)

Từ (1) với (2), ta suy ra:

24 - độ cao - chiều cao = 4cm

chiều cao = 10cmDo đó, độ nhiều năm đáy là 24 - 10 = 14cm

Diện tích đáy hình bình hành là 10.14 = 140cm2

Đáp án: 140cm2

Bài 7: Một hình bình hành có diện tích bằng 24cm2, độ lâu năm đáy là 6cm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Giải:

Chiều cao hình bình hành là 24 : 6 = 4cm

Đáp số: 4cm

Bài 8: Một hình bình hành có diện tích s bằng 2m2, độ dài đáy bởi 20dm. Tính độ cao của hình bình hành đó.

Giải:

Đổi 2m2 = 200dm2

Chiều cao của hình bình hành là 200 : đôi mươi = 10cm

Đáp số: 10cm

Bài 9: Một hình bình hành có diện tích s bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 6cm, độ cao bằng 4cm. Tính độ dài đáy của hình đó.

Giải:

Diện tích hình vuông là 6 x 6 = 36cm2

Diện tích hình bình hành bằng diện tích hình vuông vắn = 36cm2

Độ dài đáy của hình bình hành là 36 : 4 = 9cm

Đáp số: 9cm

Bài 10: Hình bình hành có chiều cao bằng 9dm. Tính độ dài đáy của hình đó, biết diện tích của nó bằng 54dm2.

Giải:

Độ dài đáy là 54 : 9 = 6dm

Đáp số: 6dm

Bài 11: Một thửa ruộng hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy bằng 40m, chiều cao bằng 20m. Diện tích của thửa ruộng chính là ... M2.

Giải:

Diện tích của thửa ruộng hình bình hành là trăng tròn x 40 = 800m2

Bài 12: Một mảnh vườn hình bình hành có độ nhiều năm đáy bởi 50m, độ cao bằng 40m. Trên miếng vườn đó người ta trồng những cây bưởi. Cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi. Hỏi cả miếng vườn kia trồng được từng nào cây bưởi?

Giải:

Diện tích của mảnh vườn là 50 x 40 = 2000m2

Theo đầu bài, cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi bắt buộc mảnh vườn kia trồng được 20.000 : 4 = 5.000 cây

Đáp án: 5.000 cây

Lưu ý những dạng toán về diện tích s hình bình hành lớp 4

Bài toán liên quan tới diện tích s hình bình hành Toán lớp 4 gồm có không ít dạng khác nhau, các em học sinh dễ chạm mặt các dạng này trong bài xích làm, bài xích thi và kiểm tra:

- Dạng 1: cho thấy thêm chiều cao, biết đáy. Tính diện tích- Dạng 2: cho thấy diện tích hình bình hành. Tính chiều cao- Dạng 3: cho thấy chiều cao và mặc tích hình bình hành. Tra cứu đáy- Dạng 4: Đáy hình bình hành được không ngừng mở rộng với m đối chọi vị, diện tích tạo thêm khoảng là S1. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.- Dạng 5: Thu bé đáy m đối chọi vị, diện tích s giảm đi S1. Tính diện tích s S ban đầu.

Xem thêm: Goldmark City Lừa Đảo - Bức Ép Cư Dân Sinh Sống !

https://aryannations88.com/bai-tap-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh-lop-4-58417n.aspx bên cạnh các em học sinh, những thầy thầy giáo dạy Toán lớp 4 có thể tham khảo, copy về để soạn giáo án diện tích hình bình hành lớp 4 hiệu quả, đã đạt được bài giảng tốt nhất.