bài xích 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 37 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép đo buộc phải thiết( đúng mực đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152)

Xem giải mã
Bạn đang xem: Diện tích đa giác

bài bác 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 38 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Một con đường nét cắt một đám khu đất hình chữ nhật với các dữ liệu được mang lại trên hình 153

Xem giải thuật


bài bác 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 39 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép vẽ cùng đo cần thiết để tính diện tích một đám đất bao gồm dạng như hình 154

Xem giải mã


bài 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 40 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích thực của đầm nước có sơ vật là phần gạch sọc bên trên hình 155

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 9 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số chín - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 10 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 10 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 11 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 12 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 12 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 13 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 13 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 14 - bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 15 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 15 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 7 Bằng Usb Cho Laptop Dell, Cách Cài Win 7 Bằng Usb

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.