Địa chỉ cỗ vũ trực tuyến đường kinh phí, nguồn lực cho công tác làm việc phòng chống dịch COVID-19: vandongxahoi.mattran.org.vn
Nghiên cứu, học tập, cửa hàng triệt Nghị quyết tw 4 (khóa XIII) trong hoạt động của đội ngũ báo chí, xuất bản, trí thức, nghệ thuật sĩ

*

Thí sinh bàn bạc về đề thi tiếng Anh sau khi xong môn thi tại điểm thi Trường thpt Kỹ thuật Việt Trì

Điểm chuẩn chỉnh vào những trường thpt trên địa bàn tỉnh

STT

Tên trường THPT

Chỉ tiêu được giao

Điểm trúng tuyển

Lớp

Học sinh

Điểm chuẩn

Điểm cao nhất

1

Việt Trì

10

370

38.6

53

2

Công Nghiệp Việt Trì

7

267

35.7

52.1

3

Kỹ Thuật Việt Trì

7

280

30.2

50.7

4

PTDTNT Tỉnh

5

175

11.5

45.1

5

Long Châu Sa

10

400

35.1

54.7

6

Phong Châu

10

400

28.9

52.8

7

Phù Ninh

8

337

35.7

53.1

8

Trung Giáp

7

294

23.1

46.2

9

Tam Nông

8

320

28.3

51.3

10

Hưng Hóa

6

240

23.9

44.8

11

Thanh Thủy

9

360

27.3

51.5

12

Trung Nghĩa

7

280

23.2

48.2

13

Tử Đà

7

294

23.4

43.4

14

Mỹ Văn

7

280

21.6

44.8

15

Thanh Sơn

10

400

24.1

52.7

16

Hương Cần

7

301

16.6

46.4

17

Văn Miếu

7

280

12.5

39.4

18

Minh Đài

7

301

9

43.1

19

Thạch Kiệt

7

301

12.9

48

20

Cẩm Khê

10

420

20.08

50.4

21

Phương Xá

9

378

22.9

49

22

Hiền Đa

7

294

19.3

47.5

23

Đoan Hùng

8

336

32.3

53

24

Quế Lâm

7

300

23.4

44.9

25

Chân Mộng

8

344

20.7

50.7

26

Hạ Hòa

7

294

29.6

52.2

27

Hùng Vương

10

380

32.9

52.4

28

Vĩnh Chân

7

280

23

49.5

29

Thanh Ba

10

420

24.2

51.8

30

Yển Khê

6

240

18.5

44

31

Yên Lập

7

294

21.1

52.5

32

Minh Hòa

5

190

7.2

37.4

33

Lương Sơn

7

301

16.3

43

34

Xuân Áng

7

266

21.4

45.5

35

PTDTNT yên Lập

1

35

23.5

40.4

Tổng

262

10.652

Theo phương pháp của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, các trường trung học phổ thông công lập sau khi được duyệt tác dụng tuyển sinh thông tin công khai kết quả tuyển sinh và phải trả ngay hồ nước sơ đến những học viên không trúng tuyển để học viên nộp hồ nước sơ đăng ký xét tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập (nếu có nguyện vọng).

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 67 bài bác thi đạt điểm 10, trong số ấy môn Toán bao gồm 25 bài xích thi, môn giờ Anh có 42 bài xích thi. Bao gồm 761 bài thi môn Ngữ Văn đạt từ 8 điểm trở lên.