Điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính - Luật tp.hồ chí minh sau kỳ thi THPT đất nước nhà trường ra mắt mức điểm chuẩn chỉnh chính thức mang lại từng ngành nghề của ước vọng 1 vào những ngành như sau.


Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế - Luật thành phố hồ chí minh Chính thức được công bố cụ thể theo từng mã ngành huấn luyện và đào tạo hệ đai học thiết yếu quy như sau

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính - Luật tp.hồ chí minh 2021

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401

Điểm chuẩn: 26,45

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401C

Điểm chuẩn: 26,10

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106_402

Điểm chuẩn: 27,45

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106_402C

Điểm chuẩn: 27,00

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403

Điểm chuẩn: 25,40

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403C

Điểm chuẩn: 25,25

Toán gớm tế

Mã ngành: 7310108_413

Điểm chuẩn: 25,75

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404

Điểm chuẩn: 26,55

Tài chính - bank

Mã ngành: 7340201_404C

Điểm chuẩn: 26,30

Tài thiết yếu - ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404CA

Điểm chuẩn: 25,60

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_414C

Điểm chuẩn:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405

Điểm chuẩn: 26,45

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405C

Điểm chuẩn: 25,85

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405CA

Điểm chuẩn: 24,80

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405_406

Điểm chuẩn: 26,95

Hệ thống thông tin thống trị

Mã ngành: 7340405_406C

Điểm chuẩn: 26,60

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_407

Điểm chuẩn: 27,10

Quản trị sale

Mã ngành: 7340101_407C

Điểm chuẩn: 26,55

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101_407CA

Điểm chuẩn: 26,10

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_415

Điểm chuẩn: 24,80

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408

Điểm chuẩn: 27,65

Kinh doanh nước ngoài

Mã ngành: 7340120_408C

Điểm chuẩn: 27,05

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408CA

Điểm chuẩn: 26,70

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409

Điểm chuẩn: 26,85

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409C

Điểm chuẩn: 26,10

Marketing

Mã ngành: 7340115_410

Điểm chuẩn: 27,55

Marketing

Mã ngành: 7340115_410C

Điểm chuẩn: 27,30

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122_411

Điểm chuẩn: 27,50

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122_411C

Điểm chuẩn: 27,20

Luật khiếp tế

Mã ngành: 7380107_501

Điểm chuẩn: 26,85

Luật kinh tế tài chính

Mã ngành: 7380107_501C

Điểm chuẩn: 26,50

Luật kinh tế tài chính

Mã ngành: 7380107_502

Điểm chuẩn: 26,75

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107_502C

Điểm chuẩn: 26,65

Luật

Mã ngành: 7380101_503

Điểm chuẩn: 25,95

Luật

Mã ngành: 7380101_503C

Điểm chuẩn: 25,45

Luật

Mã ngành: 7380101_504

Điểm chuẩn: 25,85

Luật

Mã ngành: 7380101_504C

Điểm chuẩn: 25,55

Luật

Mã ngành: 7380101_504CP

Điểm chuẩn: 24,55

Lưu ý thí sinh:Đại học tài chính - Luật tp.hcm đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh chính thức các ngành nghề tuyển chọn sinh của trường năm 2021, phần đông thí sinh trúng tuyển theo dõi định kỳ nhập học của nhà trường đúng thời gian như vẫn công bố.

Lời kết: Trên đấy là thông tin list trúng tuyển với điểm chuẩn trường Đạihọc kinh tế - Luật tp.hồ chí minh do Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.