Sau lúc làm bài Ngữ Văn, chiều 7/7, thí sinh tiến hành làm bài xích thi môn Toán vào kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 1. Đề thi bao hàm 50 câu trắc nghiệm, cùng với tổng thời hạn làm bài bác là 90 phút. 

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐỀ THI TOÁN TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2021 TỪ BỘ GD&ĐT

Xem đáp án chủ yếu thức bài bác thi Toán xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 do bộ GD&ĐT chào làng TẠI ĐÂY.

ĐỀ THI TOÁN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2021

Mã đề 109

*

*

*

*

*

Đề thi phê chuẩn môn Toán thpt 2021 của bộ GD-ĐT mã đề 109

Mã đề 119

*

*

*

*

*

Đề thi thừa nhận môn Toán trung học phổ thông 2021 của bộ GD-ĐT mã đề 119

Mã đề 121 

*

*

*

*

*

Đề thi xác định môn Toán trung học phổ thông 2021 của cục GD-ĐT mã đề 121

Mã đề 124

*

*

*

*

*

Đề thi thỏa thuận môn Toán thpt 2021 của bộ GD-ĐT mã đề 124

(Lưu ý: Đề thi được tham khảo từ thí sinh. Đáp án được ghi lại trong đề là của sỹ tử dự thi, chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo)

Ngày mai 8.7, thí sinh sẽ thực hiện làm bài xích thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật Xã hội và bài thi nước ngoài Ngữ.

*

Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 1 của cục GD&ĐT

Cập nhật thông tin thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 bắt đầu nhất: TẠI ĐÂY.

Theo Kênh tuyển chọn Sinh tổng hợp