Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 2 học kì 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được soạn theo gần cạnh với ngôn từ chương trình vào sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao nhất.


Đề thi học kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học kì II môn Toán lớp 2

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học với phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính sẽ học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài xích toán solo về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm cha mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo trang bị tự từ bé đến lớn.......................................................................

- Theo sản phẩm tự từ khủng đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô trọng lượng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm bố mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo vật dụng tự từ béo đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kilogam là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số bé nhất gồm 3 chữ số cùng với số lớn số 1 có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ nhắn nhất tất cả 3 chữ số là: 100

Số lớn số 1 có 2 chữ số là: 99

Tổng số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số tương thích vào khu vực trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) những số có ba chữ số tương tự nhau là: ....................

d) Số bé bỏng nhất có cha chữ số không giống nhau là: ....................

Câu 2. Viết các số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. hoàn thành bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô màu 1/3 số ô vuông.

Câu 7. search x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. mang đến hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai nhóm trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn số 1 có ba chữ số với số bé nhất có tía chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số phù hợp vào khu vực trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) các số có ba chữ số giống như nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số nhỏ nhắn nhất có cha chữ số khác biệt là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm tía mươi lăm935935

Câu 4. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội hai trồng được số lượng kilomet là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai nhóm trồng được số km là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn nhất có cha chữ số là: 900

Số bé nhất có bố chữ số là: 100

Tổng hai số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.

a) Số bé bỏng nhất trong các số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số bự nhất trong những số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền vệt (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy tất cả số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = đôi mươi : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có bố chữ số khác nhau được lập từ tía chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn nhất là: 543

Số bé bỏng nhất là: 345

Tổng nhì số đó là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết những số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài con đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tra cứu x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo vật dụng tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. hai đội người công nhân cùng tham gia làm cho một con đường. Đội đầu tiên làm được 398m đường, đội thiết bị hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả nhì đội có tác dụng được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác tất cả số đo những cạnh theo lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một vài bi. Nếu như Toàn mang lại Hải một trong những bi bằng đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải có 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) người ta rước đựng một vài lít dầu vào những can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can cùng còn thừa lại 3 lít. Tính tổng thể dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. lựa chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhị đội làm cho được số mét mặt đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + 20 + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) lúc đầu Hải tất cả số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào phần lớn số nhỏ hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền lốt >l, 604

127 > 100 + 20 + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = trăng tròn : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = đôi mươi – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường vội khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên con đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài con đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục nhỏ bé nhất gồm hai chữ số là: 10

Số tức khắc trước của 3 là: 2

Tích nhì số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số tức khắc sau của 5 là 6 đề xuất số phân chia là 6.

Số lớn số 1 có một chữ số là 9 đề xuất thương của phép chia là 9.

Số bị chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng đồng hồ = …… phút, số cần điền vào vị trí chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. tác dụng của phép tính 5 kilogam x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được công dụng là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. gồm bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà chữ số mặt hàng chục gấp đôi chữ số hàng đối chọi vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. mang lại hình vẽ:Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền vệt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 nhỏ thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe gồm số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đó là Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án bắt đầu nhất dành riêng cho các em học viên lớp 2 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi ngừng học kì 2. Các đề thi được chúng tôi lựa lựa chọn kĩ càng, tương xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao gồm luôn câu trả lời để những em học viên so sánh công dụng ngay sau thời điểm giải đề xong.

Xem thêm: 35 Đề Tập Làm Văn Lớp 4 Kì 2 Lớp 4, Giáo Án Tập Làm Văn Học Kì 2 Lớp 4

Mời những bạn đọc thêm các tin tức hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập nằm trong mục Tài liệu.