12: Trên tia Ox đem điểm A ,B thế nào cho OA =3cm , OB =2,5 cm lúc ấy , có hai tia đối nhau là

A. Cha và BO B. OB với OA C.AO với AB D.AB với BA

II. Tự luận :(7,0đ)

Bài 1: (0,5đ): kiếm tìm số đối của : +1 ; -2 ; 5 ; -16.

Bài 2: (1,5đ):

a) Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu gồm thể)

A = 74. 45 + 45. 26 B = 5.(27 – 17)2 – 611: 69

b )Tìm số tự nhiên x, biết : 2x – 138 = 23 . 32

Bài 3: (1,5đ ): đôi bạn trẻ An và Bách thuộc học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 12 ngày lại trực nhật, Bách cứ 15 ngày lại trực nhật. đầu tiên cả hai bạn trẻ cùng trực nhật vào một ngày.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cặp đôi lại cùng trực nhật?
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2015

Quảng cáo


 Bài 4: (2,5đ ):

a) Vẽ tia Ox . Trên tia Ox, lấy những điểm A,B làm sao để cho : OA= 3 cm; OB= 6cm

b) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O và B không? do sao?

c) vì chưng sao A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB?

Bài 5: (1đ) tìm số tự nhiên và thoải mái n sao cho: n + 6 phân tách hết đến n +2

Đáp án đề thi học kỳ I Toán -Năm học 2014-2015

Trắc nghiệm: (3,0đ) Mỗi giải đáp đúng 0,25đ
Câu123456789101112
Đáp ánBDABBBDCBDCA

II. Tự luận :(7,0đ)

Bài 1: (0,5 đ) Hai câu trả lời đúng 0,25đ

Số đối của : +1 ; -2 ; 5 ; -16 theo thứ tự là : -1 ; 2 ; -5 ; 16

Bài 2 : ( 1,5 đ )

a, A= 30.65 + 30.35 = 45.(74+ 26) (0,25) =100 .45 = 4500 (0,25)

B = 5.(27 – 17)2 – 611: 69 (0,25)

= 5.102 – 62 = 500 – 36 = 464 (0,25)

b, 2x – 138 = 23 .

Xem thêm: Cross Tiếng Anh Là Gì? Nghĩa Của Từ Cross, Từ Cross Là Gì

32

2x – 138 = 8 .9 (0,25)

2x = 210

x = 105 (0,25)

Bài 3 : ( 1,5 đ )Gọi số ngày tiếp đến ít nhất cặp đôi bạn trẻ lại cùng trực nhật là a. (0,25)

Theo đề ra, ta có: a là BCNN( 15,12) (0,5)

15 = 3.5; 12 = 22.3

=> BCNN( 10,12) = 22.3.5 = 60 (0,5)

Vậy số ngày sau đó ít nhất đôi bạn trẻ lại thuộc trực nhật là 60 (ngày) (0,25)

Bài 4: ( 2,5 đ)

a,

*
(1đ)

b, Điểm A nằm giữa hai điểm O và B .Vì : A,B ∈ Ox ; OA AB = OB – OA (0,25)

AB = 6 – 3 = 3(cm) (0,25)

Vậy OA = AB

Vì điểm A ở giữa và giải pháp đều O, B nên A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.(0,25)