Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022, bao gồm 6 đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 kì 2

Đề thi cuối học kì II lớp 3 môn Toán bao hàm đề thi tất cả kèm theo cả ma trận với đáp án tìm hiểu thêm để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất chấm dứt HK2. Đề được thiết kế phù hợp với lịch trình môn toán cho học sinh lớp 3, phù hợp với năng lượng của học viên tiểu học. Mời những em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài xích kiểm tra chuẩn bị tới.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không thường xuyên và không thật hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, chia số tất cả đến năm chữ số cùng với 9 cho) số tất cả một chữ số. Làm quen với số La Mã và bảng những thống kê số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích s (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, buôn bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải bài toán bằng nhì phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số khủng nhất trong những số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay thức thì sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 tháng 5 năm năm nhâm thìn là vật dụng sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. Vật dụng tư

B. Thiết bị năm

C. Vật dụng sáu

D. Thứ bảy

Câu 4: Một hình tròn trụ có vai trung phong I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông vắn ABCD có chu vi là 40 cm. Tra cứu cạnh hình vuông vắn đó.

A. đôi mươi cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học hầu như được đính số quạt trần như nhau. Biết 10 chống học đính 40 chiếc quạt trần. Hỏi gồm 32 cái quạt trần thì đính được mấy phòng học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 50 cm, chiều rộng 40 cm. Bạn ta cắt lấy ra một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức tốc trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính dài gấp hai bán kính

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: hiệu quả của phép chia 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy chuẩn bị xếp các số:

a. Theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn.

b. Theo máy tự từ béo đến bé.

Câu 3: tất cả 30 học sinh được xếp thành 5 hàng phần đông nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính cực hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng có số học sinh là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số bé dại nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: hôm nay là sản phẩm công nghệ năm. Hỏi 100 bữa sau là lắp thêm mấy trong tuần?

A. Thiết bị tư. B. Lắp thêm sáu.

C. Thứ năm. D. đồ vật bẩy.

Câu 4: diện tích s một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: tất cả 56 loại bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 chiếc bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 4: kiếm tìm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh cùng loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay thức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư

B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy ngàn chín ba tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm tía mươi tư

Câu 3. quý hiếm của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Tự 6 giờ yếu 5 phút đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. tìm kiếm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một trong những biết rằng khi vội vàng số kia lên 4 lần rồi bớt 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm kiếm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 nhỏ thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức thì sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số béo nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:


Số thích hợp cần điền vào vị trí chấm nhằm 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo vật dụng tự từ khủng đến bé nhỏ là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân cần sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa từng nào mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 8m, Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi lắp thêm hai đựng được vội 3 lần túi vật dụng nhất. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ sản phẩm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn nên sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi vật dụng hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi máy hai đựng được vội 3 lần túi sản phẩm công nghệ nhất, buộc phải cả nhị túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thời sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số to nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng bốn là sản phẩm công nghệ sáu. Ngày 4 mon 5 là vật dụng mấy?

A. Lắp thêm tư

B. Thứ năm

C. Thứ bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. 20 cm² D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Này Mùa Đông Ơi Xin Hãy Làm Tuyết Rơi Remix ), Lời Bài Hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Tiến Minh)

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ fan đó đi xe hơi đi được từng nào kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.