Câu 8.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 năm 2019

(2 điểm) Một shop buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều buôn bán được ít hơn buổi sáng sủa 282 m vải. Hỏi cả nhị buổi shop bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Lớp 3A gồm 34 học tập sinh, cần phân thành các nhóm, mỗi team có không thật 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Đáp án

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7.

Xem thêm: Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh Nguyễn Đình Thọ

(1,0 điểm) : Đặt tính cùng tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 8. (2,0 điểm) :

Giải :

Buổi chiều siêu thị bán được số mét vải là: ( 0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) ( 0,75 điểm)

Cả hai buổi siêu thị bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 ( m) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải vóc ( 0,25 điểm)

Câu 9. HS nêu đúng : có thể chia được ít nhất 6 nhóm học sinh (1,0 điểm)

Ma trận đề thi

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
T N KQT LTNKQT LTN KQT LTN KQT LTNKQT L
Số họcSố câu1 21 132
Số điểm 1,0 2,01,0 1,0
Câu số1 4, 56 9
Đại lượng với đo đại lượngSố câu2 1 21
Số điểm2,0 2,0
Câu số2,3 8
Yếu tố hình họcSố câu 1 1
Số điểm 1,0
Câu số 6
TổngSố câu3 2111 163
Số điểm3,0 2,01,01,02,0 1,06,04,0

………………


*
So sánh tiếng chim hót vào Chí Phèo với tiếng sáo thổi trong Vợ chồng A đậy (Dàn ý + 2 mẫu)
*
Văn mẫu mã lớp 9: Nghị luận xã hội về ăn lận trong thi cử