*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 giữa học kì hai năm học 2021 - 2022 tất cả 15 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán 3 của các trường tiểu học trên cả nước đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài xích thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào khu vực trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn không trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)

b)Số bé bỏng nhất có 4 chữ số là:…….

c)Số tức thời trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn bên :

- chào bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng số đông trong 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước lời giải đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào vị trí trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở mặt hàng trăm trong những 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: lúc 7 giờ đồng hồ 55 phút thì:

A. Kim giờ trọng điểm số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng điểm số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng tâm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ trung tâm số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm bên trên đoạn thẳng MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một trong chữ số) chữ số buộc phải điền vào vị trí * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm kiếm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp đông đảo vào 8 chồng. Hỏi 5 ông chồng có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm bao gồm :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại chữ số làm việc mỗi hàng đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền hiệu quả thích hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ bỏ 1000 mang lại 10 000 có 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở thân 2 điểm A với Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 120m, chiều nhiều năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng chiều dài khu đất nền nêu trên

Câu 6 :Ghi ra tất cả các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số nào được viết theo trang bị tự từ mập đến nhỏ nhắn ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào nơi trống (…)

*

- buôn bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tra cứu x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) các tháng nào bao gồm 30 ngày ?

b) rất nhiều tháng nào có 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số phù hợp viết vào khu vực chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số bự nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 giờ đồng hồ 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong thời hạn có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày chủ nhật thì ngày một tháng 6 cùng năm kia là:

a) đồ vật hai

b) đồ vật ba

c) sản phẩm tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình tròn tâm O bên là:

*

a) AB cùng MN

b) AB cùng CD

c) CD và MN

Phần 2.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương Của Nguyễn Dữ, 8 Bài Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo máy tự từ bự đến bé:…………………………………………………..