Tổng hợp bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ hai năm học 2020 - 2021 gồm đáp án cùng lời giải chi tiết do team ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tay nghề sưu tầm và biên soạn bám sát theo thông tứ 22 của cục GD&ĐT. Văn bản mỗi đề gồm 2 phần từ luận cùng trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2


Nội dung bài viết

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1Đề bình chọn Toán Lớp 2 học tập kì 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 2Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 3

Để sẵn sàng cho kì thi cuối kì 2 sắp đến tới, cửa hàng chúng tôi xin reviews đến quý thầy cô và các em học sinh lớp 2 Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 năm học 2020 - 2021 được sưu tầm cùng biên soạn bám quá sát theo thông tư 22 của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo. Được kì vọng sẽ là phương pháp đánh giá học sinh một cách chính xác và trọn vẹn hơn.

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. a. Số nhỏ xíu nhất trong số số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số mập nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120B. 201C. 12

Câu 2. Điền vết (>, B. C. =

Câu 3. 5 giờ đồng hồ chiều còn gọi là: (M1= 0,5đ)

A. 15 giờB. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác tất cả độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào địa điểm chấm vào biểu thức 36 : 4 + trăng tròn = .............. Là: (M2= 1đ)

A. 29B. 39C. 32

Câu 6. Điền số tương thích vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kg – 16kg = ……….b. 14 cm : 2 centimet = …………

Câu 7: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)

A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác

 

Phần trường đoản cú luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)

a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................

 

b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................

 

c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................

Câu 9. Bao gồm 36 mẫu ghế được xếp đa số vào 4 dãy. Hỏi từng dãy bao gồm bao nhiêu cái ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ)

a. X x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................

 

b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................

Đáp án Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Phần từ luận

Câu 8: 1,5 điểm - làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Câu 9: 2 điểm

Bài giải


Câu 10: 1 điểm. Có tác dụng đúng từng phép tính 0,5 điểm.

a) x x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10

b) 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28

Đề soát sổ Toán Lớp 2 học tập kì 2 theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng = …… phút, số cần điền vào vị trí chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 kilogam x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tựu ta được hiệu quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. Có từng nào số tất cả hai chữ số cơ mà chữ số hàng chục gấp hai chữ số hàng solo vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. Cho hình vẽ:

Chu vi của tam giác bên trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền lốt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = trăng tròn + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 nhỏ thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe tất cả số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: công dụng của phép tính: 145 – 39 =?

A. 106

B. 168

C. 268

D. 286

Câu 2: Số lớn nhất trong dãy số sau: 220; 291; 290; 202 là:

A. 220

B. 291

C. 290

D. 202

Câu 3: kết quả của phép tính 100 x 0 =? là:

A. 100

B. 1000

C. 10

D. 0

Câu 4: 1 km = ..... M? Số tương thích cần điền vào vị trí trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 5: Đội Một trồng được 241 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 50 cây. Hỏi đội Hai trồng được từng nào cây?

A. 191 cây

B. 291 cây

C. 202 cây

D. 190 cây

Câu 6: tác dụng của phép tính 5 x 7 + 35 =?

A. 70

B. 210

C. 200

D. 37

Câu 7: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 20cm

B. 19cm

C. 22cm

D. 21cm

Phần 2: từ luận

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 406 – 203 b) 556 + 28

c) 847 – 462 d) 334 + 206

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 9: tìm x

x x 9 = 27 x : 5 = 10

....................................................................................................................................

Câu 10: Tính

a) 40 kg : 4 + 21kg =……………………..

b) 300cm + 53cm – 13cm = ………………

Câu 11: bài bác toán

Mỗi túi gạo gồm 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12: Lớp 2A tất cả 9 bạn học viên giỏi, mỗi học sinh tốt được thưởng 4 quyển vở. Hỏi cô giáo đề xuất mua toàn bộ bao nhiêu quyển vở nhằm thưởng cho chúng ta học sinh?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn toán theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)


Phần 2: trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi 0, 5 điểm

Câu 9: Tìm x (1,0 điểm)

Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm


Câu 11(1,5 điểm)

Bài giải

5 túi gạo tất cả số ki-lô-gam gạo là:

3 x 5 = 15 kg.

Đáp số: 15 kg

Câu 12(0,5 điểm) bài xích giải:

Cô giáo đề nghị mua toàn bộ số quyển vở nhằm thưởng cho các bạn học sinh là:

9 x 4 = 36 (quyển vở)

Đáp số: 36 quyển vở.

...

Nội dung bộ 5 đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo thông tứ 22 còn tiếp, mời các em xem full tại file sở hữu về miễn phí...

File sở hữu Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 (Có đáp án) 2021 theo thông tứ 22 (P2)

CLICK NGAY vào mặt đường dẫn bên dưới để tải về đề kiểm tra toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 (Phần 1) biên biên soạn theo thông tư 22 trên đây, cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất.

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho các em học viên và quý thầy thầy giáo tham khảo.

Xem thêm: Tỷ Lệ Trộn Hồ Dầu Là Gì ? Chống Thấm Hồ Dầu Có Tốt Không

►Ngoài ra những em học viên và thầy cô bao gồm thể đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán khác được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.