Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì một năm 2021 - 2022 sách new (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, bao gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là thứ mấy?

A. lắp thêm Hai B. đồ vật Ba C. thứ Tư D. máy Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của hai số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 với 47 C. 37 với 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ sau đây có bao nhiêu tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có không ít hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn gồm 100 cây đào, sau khi bán đi một trong những cây đào thì khu vực vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã phân phối bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đã cung cấp số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | liên kết tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: trường đoản cú luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) kiếm tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai bao gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan có số cành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 loại kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là thiết bị hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là lắp thêm mấy?

A. đồ vật tư B. thứ năm C. thứ sáu D. sản phẩm bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tra cứu x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: search x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube aryannations88.com


Đã có app aryannations88.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài đặt ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ đồng hồ Việt 2.

Xem thêm: Create Samsung Combination Firmware And Flash It Via Odin, What Is The Samsung Combination Rom Or Files

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.