Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Mong muốn với cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong số bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 2 cho học sinh lớp 1

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 tháng 10 là thứ bố thì ngày 14 mon 10 là:

A. Trang bị ba

B. Sản phẩm tư

C. Máy năm

D. Thiết bị sáu

Câu 5: Độ nhiều năm của chiếc cây viết chì tiếp sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp các số 62, 5, 92, 17 theo lắp thêm tự từ lớn đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào nơi chấm:

+ Số 23 bao gồm … chục cùng … đối chọi vị.

+ Số … gồm 1 chục cùng 6 đơn vị.

+ Số … là số ngay thức thì trước của số 34.

+ Số … là số tức thời sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng mang lại Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong các số 83, 19, 50, 3 số bé nhỏ nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Hôm ni là vật dụng …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào đồ vật cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số béo nhất, tìm số nhỏ nhắn nhất?

b) sắp đến xếp những số theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 con tem. Các bạn Hùng có đôi mươi con tem. Hỏi đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu nhỏ tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức tốc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, lúc này là ngày:

*

A. Sản phẩm tư, ngày 12

B. Sản phẩm công nghệ hai, ngày 12

C. Thiết bị bảy, ngày 15

D. Vật dụng hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu , = vào chỗ chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Bút dạ tất cả độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Bạn Hà tất cả 15 quả táo. đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số mập nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số liền sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số ngay tức thì sau của 79 là 70 .... Số ngay lập tức sau của 98 là 99 .... Số liền sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong số ấy có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đã phân phối 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục dòng kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 chiếc nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi gai dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số tất cả hai chữ số không giống nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ bỏ 89 mang đến 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số ngay lập tức trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … đơn vị Số tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong những số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em tất cả bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết các số có hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 dòng kẹo, chị nêm thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số nhỏ bé nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số lập tức sau của số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi bao gồm bi xanh với bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , shop đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn đề xuất đọc từng nào trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số không giống nhau ?Bài 8. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số bé dại nhất trong hàng số bên trên là số nào ? b) Số lớn số 1 trong hàng số bên trên là số làm sao ? c) chuẩn bị xếp các số theo máy tự tăng cao ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào nơi chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch cùng điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu lúc này là thứ tứ thì: Ngày ngày qua là sản phẩm ……….. Sau này là thứ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm cơ là sản phẩm ……………………………………………………………………….. Ngày tê là thiết bị ……………………………………………………………………….. B) vật dụng năm , ngày ..............., tháng ............. Lắp thêm .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB gồm độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái nam có một số bi là số lớn số 1 có hai chữ số tương tự nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân công ty Lan có một trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân tất cả mấy bé gà, mấy bé chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. kiếm tìm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng tức tốc trước số 1.Bài 5. bên Mai có 30 chiếc bút, mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi bên Mai có tất cả bao nhiêu dòng bút?Bài 6. nhị hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp trang bị hai bao gồm bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả bốn số trên.Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) những số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức tốc trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục với …………đơn vị Số ngay lập tức sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây rất dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu chiếc nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa rồi bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bởi số bé dại nhất có hai chữ số như thể nhau cộng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. thứ năm của một tuần lễ là ngày 21 vào tháng. Hỏi sản phẩm công nghệ sau của tuần liền sau là ngày làm sao trong tháng?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số tương tự nhau. B) Số béo nhất, nhỏ xíu nhất gồm 2 chữ số tương đương nhau là số nào? c) Số to nhất, nhỏ nhắn nhất có hai chữ số khác nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp tới xếp các số bên trên theo máy tự tăng dần. B) sắp xếp những số trên theo vật dụng tự sút dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào nơi chấm: - Số tức khắc trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: ………- Số tức khắc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số ít biết rằng rước số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) dịp 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Thời gian 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Thời điểm 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo trang bị tự: a) Từ to đến bé: b) Từ bé bỏng đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A tất cả 24 học sinh. Lớp 1B gồm 21 học sinh. Hỏi cả nhị lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải bài toán theo cầm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào nơi chấm.

Xem thêm: Pancytopenia Là Gì ? Những Điều Bạn Nên Biết Về Pancytopenia

*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhị số làm thế nào cho khi cộng hai số đó thì có hiệu quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về