Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có tưới 50 đề thi học tập kì 1, bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp những em bao gồm thêm tư liệu tham khảo, nhằm ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 4

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, cố chắc cấu tạo đề thi cũng như các dạng bài tập thường chạm chán trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi kết quả hơn. Chi tiết mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của aryannations88.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong số số sau số nào phân tách hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là rứa kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của người mẹ và con là 57 tuổi. Người mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia bé dại nhất vào phép chia có thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là cầm kỉ trang bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ bỏ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: làm đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số bự là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tứ góc nhọn, nhị góc tù cùng hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù với một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 với 5, những chữ số phần nhiều khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được ít hơn tháng sản phẩm hai là 170m vải. Hỏi từng tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng máy nhất siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng trang bị hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính chính xác là được tính 50% số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn tư trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ sinh vào vắt kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. kiếm tìm x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi bốn năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số sau đây số nào phân tách hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy tự từ bé đến lớn:

a) Theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Công Thức Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật Là Gì, Công Thức Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật

b) Theo thứ tự từ bự đến bé:..............................................................................................