Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 năm học tập 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm các đề thi, có kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối kì 2 lớp 6


1. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1. (3 điểm) triển khai phép tính:


Bài 2. (2,5 điểm) tìm kiếm x, biết:

Bài 3. (2 điểm ) Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài là 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) tín đồ ta đem 3/5 diện tích mảnh vườn nhằm trồng cây. Tính diện tích s phần còn sót lại của mảnh vườn.

Bài 4. (2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ nhị tia Om, On sao cho ∠xOm = 1500 , ∠xOn = 300 .

a) Tính số đo góc mOn

b) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy có phải là tia phân giác góc mOp không ? vày sao ?

Bài 5. (0,5 điểm)


1.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1.

Bài 2.

c) x – 1,2 = 2,5 hoặc x – 1,2 = - 2,5

x = 2,5 + 1,2 hoặc x = - 2,5 + 1,2

x = 3,7 hoặc x = - 1,3

Bài 3.


a) Chiều rộng mảnh vườn là:

60 . 2/3 = 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 . 40= 2400 ( m2 )

b) diện tích s vườn còn lại là:

2400 - ( 2400 . 3/5 ) = 960 m2

Bài 4.

a) ∠mOn= 1200

b) Tia Oy là tia phân giác của góc mOp

Bài 5.

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1. (3 điểm) Tính bằng phương pháp hợp lí (nếu có thể):

Bài 2. (2 điểm ) tìm kiếm x, biết:


Bài 3. (2 điểm) các bạn an hiểu một quyển sách trong bố ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thiết bị hai đọc 5/8 số trang còn lại, ngày máy 3 gọi hết 30 trang còn lại.

a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

b) Tính số trang hiểu được của ngày đầu tiên ? Ngày trang bị hai ?

Bài 4. (2,5 điểm ) Trên và một nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng đựng tia Ox, vẽ nhì tia Oy, Oz thế nào cho ∠xOy = 500 , ∠xOz = 1300

a) Tính số đo góc yOz

b) gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh ∠xOz và ∠xOh

Bài 5. (0,5 điểm) Tính tích:

2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1.

a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 )

= - 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( - 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011

Bài 2.

Bài 3.

Phân số chỉ số trang gọi được ngày sản phẩm hai cùng thứ cha là:


Bài 4.

Xem thêm: Sweet Potato Là Gì - Nghĩa Của Từ Sweet Potato

a)Hai tia Oy, Oz thuộc thuộc nửa khía cạnh phẳng đựng tia Ox và

∠xOy = 50 học hành thuộc mục Tài liệu.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
249 40.738
Chia sẻ bài viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
tiếp thu kiến thức
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*