Download Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 - Bài kiểm tra tin học kỳ 2 lớp 5


Không chỉ cập nhật đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 mà aryannations88.com còn tổng hợp cả đáp án giúp học sinh có thể tham khảo, đối chiếu, từ đó nâng cao kiến thức Tin học hiệu quả, thầy cô tạo mẫu đề thi dễ dàng.

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2


Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 bao gồm bảng ma trận và đáp án dưới đây sẽ giúp các em học sinh có thể bổ sung, nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó, các giáo viên tham khảo ra đề chuẩn hơn.


Nội dung bài viết: 1. Đề số 1=> Đáp án đề số 12. Đề số 2=> Đáp án đề số 23. Đề số 3=> Đáp án đề số 34. Đề số 4=> Đáp án đề số 45. Đề số 5=> Đáp án đề số 56. Trọn bộ 5 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

1. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 1

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm)Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm Excel?

*

Câu 6: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : FD 100 BK 20 REPEAT 4

A. Ngôi sao

B. Hình tròn

C. Dấu cộng

D. Lá cờ

Câu 7: Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?

A. save cacthutuc

B. save cacthutuc.lgo

C. save “cacthutuc.logo

D. save “cacthutuc.lgo

Câu 8: Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO: Repeat ...

A. 5 và 360/5

B. 6 và 6

C. 6 và 360/6

D. 6 và 360

 

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

*

Câu 2: Cho bảng tính sau: (4 điểm)

*

+ Em hãy lập công thức để hoàn thành bảng tính.

+ Định dạng lại bảng tính, trang trí theo ý em và lưu lại bài làm.

----- Hết đề thi 1 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 1

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

C

A

B

A

D

D

C


 

Phần B: Thực hành: 6 điểm

Câu 1: Vẽ giống mẫu 2 điểm, thiếu 1 cạnh hoặc 1 nét trừ 0.5 diểm.

Câu 2: + Lập công thức để hoàn thành bảng tính 3 điểm

+ Định dạng và trang trí lại bảng tính 1 điểm.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 2

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Tên bài thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977


A. Căn thẳng lề trái. B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề. D. Căn giữa.

Câu 2: Trong 2 chương trình sau chương trình nào là chương trình con:

*

Câu 3: Câu lệnh nào là câu lệnh dùng biến để vẽ hình lục giác

*

Câu 4 : Tên của một thủ tục viết đúng:

tam giac B. tamgiac C. 1 23

*

Thêm hàng vào bảng.Thêm cột vào bảng.

 

Xóa một hàng trong bảng.Xóa một cột trong bảng.

 

Câu 6. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để tạo bảng ?

*

Câu 7: Công cụ nào là công cụ lọc dữ liệu trong bảng tính:

*

Câu 8: Biểu thức nào sau đây để tính tổng cho cột A1 và B1

A. =Average(A1;B1) B. =Min(A1;B1) C. =A1+B1 D. =Max(A1;B1)

II.THỰC HÀNH(20 phút 6 điểm)

Câu 9: Em hãy tạo dữ liệu bảng tính theo mẫu sau : tính cột tổng cộng và trung bình

Sau đó canh lề, trang trí theo bảng.

*

Lưu văn bản với tên học sinh-lớp(ví dụ Hoa5A1)

----- Hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 2

I. Lý thuyết:( 4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

D

A

D

B

A

D

B

C


 

 II. Thực hành(6 điểm)

Câu 9: Em hãy tạo dữ liệu bảng tính theo mẫu sau : tính cột tổng cộng và trung bình

Sau đó canh lề, trang trí theo bảng.

*

Lưu văn bản với tên học sinh-lớp(ví dụ Hoa5A1)Tạo được bảng và nhập dữ liệu cho bảng (2 điểm)Lập được công thức tính tổng (1 điểm)Lập được công thức tính trung bình cộng (1 điểm)Canh lề, tạo màu nền (1 điểm)Tạo khung cho bảng(1 điểm)

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 3

 1. Các nút lệnh dùng để sao chép văn bản là?

*

2. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là:

*

Câu A.5 (0,5đ) Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục hinhvuong em gõ lệnh:

A. REPEAT “hinhvuong B. EDIT hinhvuong”

C. EDIT “hinhvuong D. EDIT “hinh vuong

Câu A.6(0,5đ) Để viết chữ ra màn hình Logo, em sử dụng câu lệnh nào sau đây:

A. PRINT B. SHOW C. HOME D. LABEL

Câu A.7(0,5đ) Lệnh Repeat 3 vẽ được hình nào dưới đây:

*

Tự luận:

 

Câu A.8 (1,5đ) Điền vào chỗ trống (...) để được câu lệnh đúng:

REPEAT 5 RT ……..>

Repeat 12

Repeat …. RT 60>

 

Thực hành: (5đ)

Câu B.1 (2đ): Em hãy dùng các câu lệnh làm tính trong Logo để thực hiện phép tính sau:

23 - 35/7

123 + 27 - 50

4 * (32-7) + 5 * (16 - 4)

100 – (19 + 11)

 Câu B.2 (3đ): Sử dụng câu lệnh lặp trong phần mềm Logo vẽ hình sau:

*

----- Hết đề 4 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 4

Câu

Đáp án đúng

Điểm từng phần

Tổng điểm

A.1

C

 

0.5

A.2

C

 

0.5

A.3

D

 

0.5

A.4

B

 

0.5

A.5

C

 

0.5

A.6

D

 

0.5

A.7

A

 

0.5

A.8

6…….72

0.5

1.5

360/12 hoặc 30

0.5

6…….45

0.5

B.1

18

100

0.5

0.5

2

160

70

0.5

0.5

B.2

Repeat 8 RT 45>

 

3

Tổng điểm:

10

 

 

----- Hết đáp án đề thi 4 -----

5. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 5

PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. (0.5đ) Để chèn hình ảnh vào văn bản em cần thực hiện.

Vào Insert -> Picture B. Vào Home -> Picture

 C. Vào Design -> Picture D. Vào Insert -> Table

Câu 2. (0.5đ) Bạn Nam muốn tạo một thời khóa biểu trong phần mềm Word .Vậy bạn Nam phải sử dụng nút lệnh nào dưới đây để chèn bảng tạo thời khóa biểu.

*

Câu 3. (0.5đ) Phát biểu nào sau đây là đúng. Mục đích của việc chèn ảnh vào văn bản là:

Làm cho văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.Làm cho người đọc hiểu hơn về nội dung văn bảnLàm cho văn bản có tranh ảnh.Cả a và b đều đúng

Câu 4 (0.5đ)

Câu lệnh Repeat 4 rt 360/4> để vẽ hình gì sau đây:

Vẽ 4 hình tam giá C. Vẽ 4 hình chữ nhậtVẽ 4 hình vuông D. Vẽ 5 hình vuông

 

Câu 5 (0.5đ) Để vẽ 3 cánh của hình chong chóng (hình bên) bạn Duy Anh có thể sử dụng câu lệnh

 Repeat ... rt ….> để vẽ hình này.

Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng để điền vào dấu … ở trên?

*

A) 3, 3, 90, 90 B) 3, 3, 120, 90

 C) 3, 3, 90, 120 D) 3, 3, 120, 120

Câu 6 (0.5đ) Để thực hiện viết một thủ tục trong phần mềm Logo câu lệnh nào sau đây đã được viết đúng?

edit “tamgiac1 B. Edit “123456 C. edit “hình vuông D. Edit “1234a”

Câu 7 (0.5đ) Một bạn học sinh viết thủ tục hìnhvuong để vẽ hình vuông. Nhưng khi gõ lệnh tạo thủ tục bạn ấy chỉ được kết quả như hình dưới. Em hãy chỉ ra câu lệnh bạn đó thực hiện dẫn đến kết quả như vậy trong các câu lệnh sau.

Xem thêm: Thời Lượng Giáo Dục Cấp Tiểu Học Trong Chương Trình Gdpt 2018 Là

*

A. edit “hinh vuông

B. edit “ hinhvuong

C. edit “hinhvuong”

D. edit“hinhvuong

Câu 8 (0.5đ) Bảng dưới đây trình bày hai thủ tục vẽ hình trang trí bên phải. Em hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ (...)

*

setpencolor, repeat lucgiacsetpensize, repeat lucgiacsetpenwidth, repeat trangtri

D) setpenwidth, repeat lucgiac

A.PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)Câu 1 (3đ)Em hãy tạo bảng và chèn hình ảnh theo mẫu sau (các tệp ảnh có trong thư mục hinhlop5 ở ổ đĩa D):

*

Câu 2 (3đ)

Hãy tạo 1 hoặc nhiều thủ tục trong Logo sử dụng câu lệnh lặp để vẽ hình sau đây:

 Gợi ý: Hình sau được tạo bởi 5 hình tam giác và độ dài các cạnh là 70.

*

----- Hết đề 5 -----

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 số 5

Trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu