Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 năm 2021 (15 đề)

aryannations88.com biên soạn và sưu tầm bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 năm 2021 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó được điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: giờ Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen & match

*

*

Question 4 : Listen và write the missing words or numbers

1. Let’s go to lớn the …………………………..

Great idea!

2. Why vì you want to go to the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went mập mạp Co …………………………

PART 2: READING và WRITING

Questions 5: Look and read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

*

Question 6: Look và read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go to lớn Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

Question 7: Look at the pictures & the letters. Complete the sentences

*

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda và his (1) ……………………… are going lớn have a picnic next Sunday. They are going to lớn the (2) ……………………….. They are going to (3) ……………………………… some food, fruit và drinks. Linda is going khổng lồ take a (4) …………………………. So they are going lớn take some photos. Và they are going khổng lồ have a lot of fun.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: giờ đồng hồ Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60 phút

*

*

*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: giờ Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen & number (Nghe và đánh số).

*

Question 2. Listen & tick √ (Nghe và khắc ghi √)

*

*

Question 3: Listen và complete the sentences(Lắng nghe cùng hoàn thànhcâu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time do you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What"s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING và WRITING

Question 4: Read & tick √(Đọc cùng dánh dấu)

1. Let’s go to the supermarket. I want khổng lồ buy some cakes & milk.

*

2.I want to lớn go to the zoo because I want to see the animals.

*

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

*

4. Nam và his father are decorating their house.

*

Question 5: Matching (Nối câu sinh sống cột A đúng cùng với câu ngơi nghỉ cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 - d

1. Why do you want khổng lồ go khổng lồ the bookshop?

b.Yes, please.

1 -

2. Who is taller?

c. Because I want to buy some pens.

2 -

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 -

4. Would you like some bread?

e. The sister is taller than the mother.

Xem thêm: Tải Game Thây Ma - Cài Và Chơi Game Plants Vs

4 -

Question 6: Look at the pictures and the letters. Write the words (Nhìn tranh và viết từ không đủ vào địa điểm trống)

*

*

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue(Điền từ mang đến sẵn vào địa điểm trống).