toán kinh tế tài chính bài tập Toán kinh tế tư liệu toán kinh tế tài chính đề thi demo toán kinh tế tài chính luyện thi toán tài chính


Bạn đang xem: Đề thi mô hình toán kinh tế có đáp án

*
pdf

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học tập 2017-2018 môn Toán kinh tế (Đề số 1) - ĐH kinh tế


*
pdf

phương pháp giải những bài tập toán cơ bạn dạng ứng dụng trong so với kinh tế: Phần 2


*
ppt

Lecture Practical business math procedures (10/e): Chapter 21 - Jeffrey Slater


Nội dung

ĐÁP ÁN TOÁN ghê TẾCâu 1: Một doanh nghiệp độc quyền có những thông tin sau:Hàm ngân sách của công ty: TC(Q) = 50 + q.2 + 10Q với hàm số ước của doanh nghiệp: QD = 50 – p. Hãy chobiết:a. Khẳng định điểm hoà vốn của dn (1đ)? TR = PQD = 50Q - q.2 => TR = TC =>-2Q2 +40Q - 50 = 0 =>Q=1.14 với 18.66 và p. = 48.86 cùng 31.34.b. Giả sử doanh nghiệp sản xuất 50 sản phẩm. Hãy xác định chi tiêu cố định, tổng bỏ ra phí biến hóa của doanh nghiệpvà giá thành trung bình/1đvsp. Túi tiền cố định: 50, tổng giá thành biến đổi: 3000; chi tiêu trung bình: 61.c.Xác định nấc sản lượng và giá cả để nhằm doanh nghiệp buổi tối đa hoá lợi nhuận trong trường hợp chính phủthu thuế 2 đvtt/đvsp (1đ) TR = PsQD = (50 – Q-2)Q = 48Q -Q2 .Lợi nhuận = TR –TC = 48Q -Q2 - 50 - q2 - 10Q => tối đa hoá khi: 48 -2Q = 2Q + 10 => Q = 9.5 và p =40.5d. Tính độ co giãn cầu vì giá của doanh nghiệp này tại điểm này và dấn xét................................................eQd, p. = -1 X 40.5/ 9.5 = -4.26=> giá tăng 1%, cầu giảm 4.26%.e. Nút thuế yêu cầu thu cho 1 đvsp đề nghị là bao nhiêu để cơ quan chính phủ thu được không ít thuế nhất. Tính tổng tiềnthuế cơ quan chính phủ thu được với lợi nhuận doanh nghiệp trong trường hòa hợp này.TR = PsQD = (50– Q-t)Q = 50Q -tQ-Q2 => buổi tối đa hoá LN : 50 –t-2Q = 2Q + 10 => 4Q = 50 – t-10 =>Q=12.5 –t/4 – 2.5 = 10- t/4. Hàm thuế: T = tQ = 10t – t2/4 => T’ = 10 –t/2 =0 => t = 20; Q=5; T = 100 vàLN = 0Câu 2: Giá tải trả tức thì một chiếc máy tính là 1000 USD. Nếu như mua trả góp 3 lần, lần trả đầu tiên ngay khimua máy tính, lần trả lắp thêm 2 tiếp đến 1 năm với lần trả trang bị 3 sau đấy 2 năm, lãi suất vay mỗi năm là 10%/năm.a. Hãy xác minh số chi phí trả những lần nếu số tiền trả mỗi lần hệt nhau (1đ)A + A/1.1 + A/1.12 = 1000 => 1.12 A + 1.1 A + A = 1000x1.12 => A = 365.56b. Giả dụ số chi phí trả dịp sau thấp hơn 20% số chi phí trả lần trước. Xác định số tiền từng đợt. (1đ)Đợt 1: 443.22; đợt 2: 354.58; dịp 3: 283.66Câu 3: cho hàm số ước và cung của một thị trường như sau:QD = 5000 – 10Pvà QS = 3000 + 10Pa. Khẳng định điểm cân nặng bằng thị trường (1đ).Qd = Qs => 5000 -10P =3000 +10P => phường = 100; Q = 4000b. Nếu cơ quan chính phủ đánh thuế 10đvtt/đvsp. Khẳng định điểm cân bằng thị phần (1đ)Qd = Qs => 5000 -10(Ps+10) = 3000 + 10 Ps => 20Ps = 1900 => Ps = 95; Pd = 105 và Q = 3950c. Xác định số tiền thuế người mua phải chịu, số tiền thuế nhưng người chào bán phải chịu và chi phí thuế chính phủnhận được (1đ)Người thiết lập chịu: (105-100) 3950 = 19750.Người cung cấp chịu: (100-95)3950 = 19750Chính che nhận: 10 x 3950 = 39.500.3


Xem thêm: Chấm Al Là Gì - Trí Tuệ Nhân Tạo Ai Là Gì

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền