Thư viện đề thi lớp 5 ra mắt Đề thi học tập kì 2 môn lịch sử - Địa lý lớp 5 bao gồm bảng ma trận đề thi được aryannations88.comsưu tầm, chọn lọc. Đề thi học kì 2 lớp 5 này bao hàm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22 giúp những em học viên ôn tập, củng gắng kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đấy là tài liệu xem thêm cho những thầy cô lúc ra đề học tập kì 2 cho các em học sinh. Tiếp sau đây mời các thầy cô cùng những em thuộc tham khảo cụ thể lời giải.

Bạn đang xem: Đề thi lịch sử lớp 5 cuối học kì 2


Đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 có đáp án

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5: 2019 - 2020 Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 năm 2020 Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Địa lý - lịch sử dân tộc lớp 5 năm 2020 Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa năm 2020 Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5: năm 2019 Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - lịch sử hào hùng lớp 5 năm 2019 Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 năm 2019 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý Đáp án và chỉ dẫn giải môn Sử - Địa lớp 5 Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 năm 2020

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

a) thời gian Trung ương Đảng ra quyết định mở đường Trường tô là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) bề ngoài đấu tranh của nhân dân khu vực miền nam sau trào lưu “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chủ yếu trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào sau đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng nhà máy sản xuất Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự khiếu nại ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

A

 

B

Lễ kí hiệp định Pa-ri

 

 

1 - 12 - 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

 

27 - 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

 

25 - 4 - 1976

 

 

30 - 4 - 1975

Câu 4. Nêu chân thành và ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía phái nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái bình Dương

d) Phần khu đất liền nước ta tiếp gần cạnh với phần lớn nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ phù hợp vào chỗ trống :.

Châu Á có số dân ……………………………………….… ráng giới. Fan dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và tiếp tế ………………………………..…………… là chính. Một số trong những nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành tởm tế đặc trưng của khu vực Đông phái nam Á là ngành nào? vị sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn bộc lộ về châu Nam cực ?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý - lịch sử lớp 5 năm 2020

Môn lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) thứ tự khoanh B-D-A, đúng từng ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

- Quân ta sẽ chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền nam giới Việt Nam. 0,5 đ

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc nội chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) đồ vật tự khoanh A- C- D - B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông nam Á ngành nông nghiệp là quan lại trọng. Vì ở đây có đồng bằng phì nhiêu và bao gồm khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. (1 điểm)

- HS viết được khoảng chừng 3 câu gồm nội dung cân xứng được 1 đ.

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa năm 2020

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Tạo ra CNXH ở miền bắc bộ và đương đầu thống nhất nước nhà (1954- 1975)

Số câu

1

 

1

 

 

2

 

 

2

2

 

Câu số

1

 

2

Ý 1,2

 

 

3,4

 

 

 

 

 

Số điểm

1,5

 

1,0

 

 

2,0

 

 

2,5

2,0

2. Chế tạo chủ nghĩa buôn bản hội trong toàn nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

2

Ý 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

1. Đặc điểm thoải mái và tự nhiên của những châu lục trên nạm giới.

 

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Câu số

5a,b,d

 

6

 

 

7

 

8

 

 

 

Số điểm

1,5

 

1,0

 

 

1,0

 

1,0

2,5

2,0

2. Đặc điểm tự nhiên của các đại dương trên chũm giới.

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

1c

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

Tổng

Số câu

2

 

2

 

 

3

 

1

4

4

 

Số điểm

3,0

 

3,0

 

 

3,0

 

1,0

6,0

4,0

Đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5: năm 2019

Phần lịch sử dân tộc (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Nhà vật dụng Thủy điện độc lập được chủ yếu thức tiến hành khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30 / 12 / 1988.

B. Ngày 6 / 11 / 1979.

C. Ngày 16 / 11 / 1979.

D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 2. Quốc hội khóa VI gồm những đưa ra quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Năm 1959, trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích mục đích:

A. Ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền bắc bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Gắn sát hai miền nam bộ - Bắc.

Câu 4. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiến tranh, lập lại . . . . . . . . . . . . . . . . . .ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5. Nêu chân thành và ý nghĩa của thành công lịch sử Điện Biên lấp (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….

Phần Địa Lí (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương

D. Châu Âu

Câu 2. vày sao quanh vùng Đông nam giới Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? (1 điểm) ……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………….

Câu 3. bên trên trái đất bao gồm mấy đại dương? Đó là những biển cả nào? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Nêu điểm sáng địa hình Châu Mĩ? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Châu lục nào có số dân đông nhất nạm giới:

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Mĩ

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 môn Địa lý - lịch sử dân tộc lớp 5 năm 2019

Phần lịch sử dân tộc (5 điểm)

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2. Quốc hội khóa VI tất cả những quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là cộng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; thủ đô hà nội là Hà Nội; thành phố thành phố sài gòn - Gia Định đổi tên là tp Hồ Chí Minh.

Câu 3: C (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5: Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần dứt thắng lợi cuộc đao binh chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần Địa lí (5 điểm)

Câu 1: A (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Khu vực Đông phái mạnh Á lại sản xuất được rất nhiều lúa gạo vì: khu đất đai màu mỡ, nhiệt độ nóng ẩm.

Câu 3: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: tỉnh thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 4: (1 điểm)

Địa hình châu Mĩ đổi khác từ tây sang trọng đông: dọc bờ biển lớn phía tây là các dãy núi cao cùng đồ sộ, trọng điểm là đông đảo đồng bằng lớn. (0,5 điểm) Phía đông là các dãy núi thấp với cao nguyên

Câu 5: B (1 điểm)

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 năm 2019

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

1. Xây dừng CNXH ở miền bắc bộ và chiến đấu thống nhất giang sơn (1954 – 1975)

Số câu

1

 

 

 

1

 

 

1

2

1

Câu số

3

 

 

 

4

 

 

5

2

1

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

1

2

1

2. Xây dừng CNXH trong toàn nước (Từ 1975 cho nay

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

Câu số

1

 

 

2

 

 

 

 

1

1

Số điểm

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

Câu số

 

 

5

2

 

 

 

 

1

1

Số điểm

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

4. Châu Phi, Châu Mĩ

Số câu

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

Câu số

1

 

 

 

 

4

 

 

1

1

Số điểm

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

5. Châu Đại Dương, Châu Nam rất và và những đại dương

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Câu số

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tổng

Số câu

3

1

1

2

1

1

 

1

5

5

Số điểm

3

1

1

2

1

1

 

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn lịch sử dân tộc - Địa lý

Môn: lịch sử vẻ vang - Địa lý

Thời gian: 40 Phút

Lớp: 5

Em hãy khoanh vào vần âm trước ý đúng:

I - định kỳ sử: (5 điểm)

Câu 1: Địa phương làm sao là nơi vượt trội của phong trào "Đồng khởi"? (0,5 điểm)

A. Dùng Gòn

B. Hà Nội

C. Bến Tre

D. đề nghị Thơ

Câu 2: Đường Trường tô còn mang tên gọi không giống là: (0,5 điểm)

A. Đường tp hcm trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường hồ Chí Minh.

D. Đường hồ chí minh trên không.

Câu 3: Điền những từ vào ngoặc solo thích hợp với mỗi nơi trống: (2 điểm)

(Cộng hoà thôn hội nhà nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: rước tên nước là .....................................................................; ra quyết định Quốc huy; Quốc kì là ............................................................; Quốc ca là bài xích .........................................; thành phố hà nội là Hà Nội; thành phố sài thành - Gia Định thay tên là .....................................................................

Câu 4: dựa vào nội dung sẽ học, do sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta" (1 điểm)

Câu 5: lý do nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc đặc trưng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)

II - Địa lí: (5 điểm)

Câu 1: Trung trung khu công nghiệp bự nhất toàn nước ta là: (0,5 điểm)

A. Hà Nội

B. Tp.hồ chí minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng

D. Cà Mau

Câu 2: khu vực Đông nam Á sản xuất được không ít lúa gạo vì: (1 điểm)

A. Có rất nhiều đồng bởi châu thổ phì nhiêu thường triệu tập dọc các sông phệ và nghỉ ngơi ven biển.

B. Có không ít đất đỏ ba dan.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi cùng Cao Nguyên.

D. Có tương đối nhiều đất đỏ bố dan với Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông bự và sống ven biển.

Câu 3: cư dân châu Phi đa phần là người: (0,5 điểm)

A. Domain authority trắng

B. Da vàng

C. Domain authority đen

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 4: search từ phù hợp để điền vào các chỗ trống trong tin tức sau: (1,5 điểm)

"Lục địa Ô-xtrây-li-a tất cả khí hậu ......................., thực thiết bị và động vật hoang dã độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước bao gồm nền tài chính .................................... Duy nhất châu Đại Dương. Châu Nam rất là lục địa ............................ Nhất gắng giới."

Câu 5: trên trái đất tất cả mấy biển khơi ?. Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Sử - Địa lớp 5

1. Môn lịch sử

Câu

1

2

Ý đúng

C

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3: Điền các từ vào ngoặc solo thích phù hợp với mỗi khu vực trống đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (2 điểm)

(Cộng hoà thôn hội công ty nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: mang tên nước là Cộng hoà làng hội nhà nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; hà thành là Hà Nội; thành phố sài thành - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui độc nhất vô nhị của quần chúng. # ta" vì: (1điểm)

Ngày 25 - 4 - 1976, dân chúng ta vui mừng, hoan hỉ đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Tính từ lúc đây, vn có đơn vị nước thống nhất.

Câu 5: vì sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)

Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng sử dụng Gòn, xong xuôi Chiến dịch tp hcm lịch sử. Đất nước được thống nhất với độc lập.

Môn: Địa lí

Câu

1

2

3

Ý đúng

B

A

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

Câu 4: Điền đúng mỗi vị trí trống được 0,5 điểm: (1,5 điểm)

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật dụng và động vật hoang dã độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước bao gồm nền tài chính phát triển duy nhất châu Đại Dương. Châu Nam rất là lục địa lạnh nhất thế giới."

Câu 5: trên trái đất tất cả mấy đại dương? Đó là những biển cả nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình bự nhất? (1,5 điểm)

Trả lời: bên trên trái đất bao gồm 4 đại dương.

Xem thêm: Tải Hwinfo Là Gì, Của Mik Là Hwinfo, Phần Mềm Này Chi Tiết, Những Điều Cần Biết Về Phần Mềm Hwinfo64

Đó là hồ hết đại dương:

Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương

Thái tỉnh bình dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình béo nhất.

Bảng ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Thành lập chủ nghĩa buôn bản hội ở miền bắc và chiến đấu thống nhất nước nhà (1954 - 1975)

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

Câu số

1, 2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Số điểm

1 đ

 

 

 

 

 

 

1 đ

1 đ

1 đ

2. Kiến thiết chủ nghĩa làng mạc hội trong toàn nước (1975 mang đến nay)

Số câu

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

Câu số

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

2 đ

 

 

 

 

3 đ

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Câu số

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

1 đ

 

 

 

 

 

1,5 đ

 

4. Châu phi, Châu Mĩ

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

5. Châu Đại Dương, Châu Nam cực và những đại dương

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

Câu số

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,5 đ

 

1,5 đ

 

3 đ

Tổng số câu

4

 

1

1

 

2

 

2

5

5

Tổng số

4

2

2

2

10

Tổng số điểm

2 điểm

3 điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

10 điểm

Ngoài đề thi bên trên, aryannations88.comcòn tương đối nhiều đề thi học kì 2 lớp 5 khác chúng ta có thể tham khảo, tải miễn chi phí về để ôn luyện. Mời các bạn tham khảo:

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 môn lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông bốn 22 Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học tập 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng Đề cưng cửng ôn tập những môn Khoa - Sử - Địa lớp 5 cuối học tập kì 2