Đề thi học sinh giỏi môn chất hóa học lớp 10 cấp trường năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông Lưu Hoàng, tp. Hà nội được soạn với kim chỉ nam giúp các em học viên có thêm tứ liệu xem thêm trong quy trình ôn luyện, nâng cấp kiến thức môn hóa học lớp 10. Đặc biệt gặt hái nhiều thành công trong các bài thi tuyển lựa chọn học sinh tốt với công dụng như ao ước đợi.
Bạn đang xem: De thi học sinh giỏi hóa 10 cấp trường

*

Nội dung Text: Đề thi học sinh xuất sắc môn hóa học lớp 10 cấp trường năm 2020-2021 có đáp án - Trường thpt Lưu Hoàng, Hà Nội


Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Hưng Yên 2022, Đáp Án Đề Thi Tổng Hợp Vào Lớp 10 Hưng Yên 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG trung học phổ thông LƯU HOÀNG NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn thi: hóa học - Lớp: 10 ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian làm cho bài: 120 phút, ko kể thời hạn giao đề) H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Sr = 88; Ag=108; Ba=137Câu 1: ( 2 điểm). Trong thoải mái và tự nhiên clo có hai đồng vị bền 37Cl với 35Cl biết nguyên tử khốitrung bình của clo là 35,48. Tính nguyên tố % theo trọng lượng của đồng vị 37Cl trongKClO4 (coi K = 39 với O = 16).Câu 2: (2 điểm). Chấm dứt và cân bằng phương trình chất hóa học sau bởi phương phápthăng bằng electron a) Mg + H2SO4 (đặc)  H2S + SO2 + … (cho tỉ lệ thành phần SO2:H2S = 4:5). B) p. + NH4ClO4  H3PO3 + N2 + Cl2 + H2O.Câu 3: (2 điểm). Cho biết thêm nguyên tố sắt ở ô sản phẩm công nghệ 26 trong bảng tuần trả nguyên tố hóahọc. Hãy cho thấy thêm Fe thuộc đội A hay đội B? do sao? Viết thông số kỹ thuật electron củanguyên tử Fe, ion Fe2+ và ion Fe3+.Câu 4: (2 điểm). Hãy sắp đến xếp các chất trong dãy sau theo trang bị tự tăng mạnh tính axit, giảithích. A) HF, HCl, HBr, HI. B) HClO, HClO2, HClO3, HClO4.Câu 5: (2 điểm). Cho đôi mươi gam láo hợp những kim nhiều loại Mg, Fe, Zn tính năng với HCl dư thuđược 11,2 lít H2 (đktc) cùng m gam muối. Tính m?Câu 6: (2 điểm). Cho 5,6 gam Fe công dụng với HNO3 dư chiếm được V lít khí không màuhóa nâu ngoại trừ không khí (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Tính cực hiếm của V?Câu 7: (2 điểm). Tất cả hổn hợp Y có Zn, Fe, Cu. Mang lại 18,5 gam Y vào dung dịch HCl dư,sau lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Còn mặt khác 0,15 mol Y tácdụng vừa đủ với 3,92 lít Cl2 (đktc).a) xác định thành phần phần trăn khối lượng mỗi kim loại trong Y.b) cho 18,5 gam Y chức năng với O2 thu được 23,7 gam các thành phần hỗn hợp oxit Z. Để hài hòa hết23,7 gam Z bắt buộc dùng trọn vẹn V ml hỗn hợp HCl 1M. Tính V?Câu 8: (2 điểm). Nguyên tử nguyên tố X có thổng số phân tử cơ bản là 52 tổng số phân tử mangđiện nhiều hơn thế nữa không với điện là 16. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuầnhoàn. Viết bí quyết oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng và phương pháp hợp chấtkhí cùng với hidro trường hợp có.Câu 9: (2 điểm). Cho 8 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại thuộc đội IIA ở hai chu kì liên tiếpcó số mol bởi nhau, tính năng với nước dư thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Tra cứu kim loạiđã cho.Câu 10: (2 điểm). Một hóa học A tất cả công thức MXOm. Tổng số phân tử proton trong một phântử A tử 78. Vào một ion XO-m tất cả số phân tử electron bởi 41,03% tổng số phân tử electron trongmột phân tử A. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2. Tìm cách làm chất A. ----------HẾT---------- Cán cỗ coi thi không lý giải gì thêm! Họ cùng tên thí sinh: ...................................... Số báo danh: ................ Chữ ký kết giám thị coi thi số 1: Chữ cam kết giám thị coi thi số 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG thpt LƯU HOÀNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Môn thi: chất hóa học - Lớp: 10 II. Đáp án với thang điểm Câu Đáp án Điểm Câu 1 Trong tự nhiên clo gồm hai đồng vị bền 37Cl với 35Cl biết nguyên tử(2 điểm) khối trung bình của clo là 35,48. Tính yếu tố % theo cân nặng của đồng vị 37Cl trong KClO4 (coi K = 39 với O = 16). %Cl37 = 24% 0,5 0,24*37/(39+35,48+ 16*4) = 6,41% 1,5 dứt và cân đối phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron Mg + H2SO4 (đặc)  H2S + SO2 + … (cho tỉ lệ thành phần SO2:H2S = 4:5). Câu 2( 2 điểm) 0,5 0,5 khẳng định đủ 4 cách (hoặc thu gọn 2 bước) đều đạt điểm tối đa 0,5 0,5 cho biết thêm nguyên tố sắt ở ô máy 26 vào bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Hãy cho thấy thêm Fe thuộc đội A hay team B? vị sao? Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử Fe, ion Fe2+ với ion Fe3+. Câu 3(2 điểm) 0,5 0,5 Vị trí lý giải 0,5 điểm, mỗi thông số kỹ thuật 0,5 điểm 0,5 0,5 Hãy chuẩn bị xếp các chất trong dãy sau theo đồ vật tự tăng vọt tính axit, giải thích. A) HF, HCl, HBr, HI. B) HClO, HClO2, HClO3, HClO4. 0,5 Câu 4(2 điểm) 0,5 0,5 0,5 thu xếp 0,5 điểm; lý giải 0,5 điểm Cho đôi mươi gam láo hợp các kim một số loại Mg, Fe, Zn công dụng với HCl dư Câu 5 chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng m gam muối. Tính m?(2 điểm) 55,5 gam 2 Viết phương trình hoặc bảo toàn đều được điểm Câu 6 mang đến 5,6 gam Fe công dụng với HNO3 dư nhận được V lít khí không(2 điểm) màu hóa nâu bên cạnh không khí (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Tính giá trị của V? V = 2,24 lít 2 Viết phương trình hoặc bảo toàn đều được điểm Hỗn phù hợp Y có Zn, Fe, Cu. Mang lại 18,5 gam Y vào dung dịch HCl dư, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Ngoài ra 0,15 mol Y tính năng vừa đầy đủ với 3,92 lít Cl2 (đktc). A) khẳng định thành phần phần trăn khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong Y. B) mang lại 18,5 gam Y công dụng với O2 nhận được 23,7 gam hỗn hợp oxit Z. Để hài hòa hết 23,7 gam Z buộc phải dùng đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Tính V? Câu 7 0,25(2 iểm) 0,5 0,25 0,5 0,5 giả dụ chỉ viết được đầy đủ, đúng phương trình p/ư cho 0,5 điểm Nguyên tử yếu tắc X có thổng số hạt cơ phiên bản là 52 tổng thể hạt có điện nhiều hơn thế nữa không sở hữu điện là 16. Xác định vị trí của X Câu 8 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Viết phương pháp oxit cao nhất, công(2điểm) thức hidroxit tương xứng và phương pháp hợp chất khí với hidro giả dụ có. X là Cl: ….. 2 Dùng cách làm giải nhanh hay giải hệ đều ăn điểm Cho 8 gam tất cả hổn hợp hai kim loại thuộc nhóm IIA ở nhì chu kì thường xuyên có số mol bởi nhau, tính năng với nước dư chiếm được 2,8 lít khí Câu 9 H2 (đktc). Tìm sắt kẽm kim loại đã cho.(2điểm) Mg, Ca cùng Ca, Sr 2 Đặt ẩn viết phương trình mang đến 0,5 điểm Một hóa học A bao gồm công thức MXOm. Tổng số hạt proton vào một phân tử A tử 78. Trong một ion XO-m gồm số phân tử electron bằng 41,03% tổng số hạt electron trong một phân tử A. Yếu tố X thuộc chu kỳ 2. Tìm bí quyết chất A. - tổng số e = toàn bô proton = 78 Số electron của XO m = 78.41,03% = 32 Câu 10 => số electron của M+ = 78 - 32 = 46 0,5(2điểm) => ZM = 47 => M là Ag - 0,5 X sống chu kì 2 nên bao gồm số electron trường đoản cú 3 mang lại 9 => số electron của XO m = X + 8m + 1 =32 => X = 7 với m = 3 là nghiệm độc nhất vô nhị 0,5 Vậy xom là NO3 => hóa học A là AgNO3 0,5