Với 51 đề khám nghiệm cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 giúp các em học viên lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật thuần thục để chuẩn bị thật giỏi kiến thức môn Toán cho kỳ thi học kỳ II sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 này, còn tồn tại thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, có bảng ma trận và đáp án kèm theo, sẽ giúp đỡ thầy cô tham khảo để biên soạn đề thi cuối kì 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể đọc thêm 39 bài Toán nâng cao lớp 2 để ăn điểm 9, 10 thuận tiện hơn. Mời thầy cô và những em cùng cài miễn tổn phí đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian có tác dụng bài đôi mươi phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào khu vực chấm là: 1 tiếng = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. 20 C. 30D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào khu vực chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, sai điền S: Số ngay tức khắc trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án mà em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối mỗi số với phương pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác bao gồm trong mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình như thế nào là hình khối trụ? Hãy tô color vào các hình đó.

B. Từ bỏ luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: từng chuồng thỏ bao gồm 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có từng nào con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan gần kề biểu thiết bị và vấn đáp câu hỏi:

a) từng loại bao gồm bao nhiêu con? Điền chữ tương thích vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… các nhất? Số bé ………… không nhiều nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:


A) các số 562; 625; 652 viết theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến mập là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong số số 265; 279; 257; 297; số to hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối từng số với giải pháp đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền lốt >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Tra cứu x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Tra cứu hình tam giác


Hình bên tất cả ………. Hình tam giác.

Viết tên những hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn gà nhà Lan gồm 86 con, đã chào bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan sót lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) những số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau từ bé bỏng đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu sắc

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) tìm x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, team Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích phù hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: kiếm tìm X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số tương thích vào nơi trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 centimet = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 cm = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 giờ + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: tìm kiếm x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: có 24 cây bút chì màu, chia hồ hết cho 3 nhóm. Hỏi từng nhóm bao gồm mấy cây viết chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: từng chuồng tất cả 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống và để được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên gồm bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; đôi mươi ; …………….;……………

Câu 3: tìm X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh khối lượng 50kg, em nhẹ nhàng hơn anh 15 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: mỗi nhóm gồm 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: Việc Làm Bán Thời Gian Ở Biên Hòa-Đồng Nai, Việc Làm Bán Thời Gian Tại Đồng Nai

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: tìm kiếm X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một cửa hàng bán mặt đường trong ngày lúc này bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng bán tốt 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm những số có hai chữ số nhưng mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tè học tự do có 214 học viên lớp 3 và 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học chủ quyền có bao nhiêu học viên lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi