Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) công dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Thứ bảy, công ty nhật

B. Lắp thêm hai, máy ba, thứ tư

C. Sản phẩm công nghệ hai, sản phẩm công nghệ ba, lắp thêm tư, sản phẩm năm

D. Sản phẩm công nghệ hai, lắp thêm ba, vật dụng tư, thứ năm, trang bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Mình Là Gì Của Nhau Đạo Nhạc, Bae Bae & Mình Là Gì Của Nhau &

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam bao gồm 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bưởi nhà nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99