Bộ đề ôn thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 8 là tài liệu cực kỳ hữu ích, tất cả 13 đề đánh giá cuối kì 2 lớp 8 môn Hóa có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 hóa 8

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 giúp các em học viên tham khảo, luyện giải đề, củng cố kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị thật giỏi cho bài thi học kỳ II tới đây đạt công dụng cao. Thông qua đó nắm được các dạng bài tập thường chạm mặt trong đề thi kì 2. Chúc chúng ta học tốt.


Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bạn đã xem: cỗ đề ôn thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 8


Câu 1. yếu tắc của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Hồ hết chất làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. làm phản ứng hóa học nào dưới đây không phải là làm phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình chứa 10g oxi. Sau phản nghịch ứng chất nào còn dư, bởi vì sao?

A. Oxi vị 6,2g photpho bội phản ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi vày 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai hóa học vừa hết vì 6,2g photpho làm phản ứng toàn diện với 10g oxi.

D. Photpho vị ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài bác và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học phân biệt các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH tất cả trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số đó có phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng với dung dịch HCl phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn toàn thể lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng xảy ra. Tính khối lượng muối chiếm được sau làm phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu nhận được sau phản nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản bội ứng đầy đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro nhận được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính mật độ mol của hỗn hợp muối chiếm được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, p = 31)

Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong những chữ A hoặc B, C, D sinh sống cột I với cùng 1 chữ tiên phong hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, sinh sống cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan thêm chất tan

B

Phản ứng thay là phản nghịch ứng chất hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của bầu không khí là:

3

dung dịch quan trọng hòa tan thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của solo chất sửa chữa thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hòa hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, khá nước, khí hiếm…)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3

Câu 4. Sau phản nghịch ứng với Zn với HCl trong chống thí nghiệm, chuyển que đóm vẫn cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không gian với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) nên lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. tất cả 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Rất có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử dưới đây không:

A. Sử dụng nước với giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ sử dụng axit

D. Chỉ sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau bội phản ứng chấ như thế nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tách khí hidro được điều chế từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang đến Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Sức nóng phân KMnO4

Câu 9. Tên call của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tung trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ chảy của KNO3 sinh hoạt tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2.

Xem thêm: Ví Dụ Chuyển Động Cơ Học, Trong Đó Chỉ Rõ Vật Được Chọn Làm Mốc

(2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội nghịch ứng toàn diện với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.