Tổng hợp cỗ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, chuẩn bị tốt mang lại kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4


Nội dung bài bác viết

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải cụ thể của các em học viên là khôn xiết lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công xem tư vấn Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được reviews có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên nước ta , cung ứng các em làm quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô quan sát và theo dõi đề tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhị mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý giá của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD với BC. B. B. Cha và BC; DB với DC. C. C. AB cùng AD; BD với BC; DA với DC. D. D. AB với AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của bà bầu và tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Bà bầu hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

b. Từ thời điểm cách đây 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tra cứu số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau mà số kia vừa phân tách hết mang lại 2 với vừa chia hết đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của bé cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Bé 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà vừa phân tách hết mang lại 2 vừa chia hết đến 5 gồm tận cùng là chữ số 0. Mà lại số lớn số 1 ấy gồm 4 chữ số khác biệt nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào vị trí chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với những đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC song song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài ra hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và bao gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh hai nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) cực hiếm của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên tiếp tục là 333. Số lớn số 1 trong cha số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất tất cả chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa vật dụng hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi giải đáp đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngkhông đến điểm. Còn nếu không viết kết quả theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì không được điểm. HS thiếu hoặc không đúng tên đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng nhị lần số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm đúng số thóc sống thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc sinh hoạt thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai tự đâu thì ko chấm tiếp trường đoản cú đó)

HS thiếu hụt hoặc không đúng tên đơn vị chức năng toàn diệt trừ 0,25 điểm. Ko yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo chính sách sau:

+ 5,25 điểm làm tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mine Là Gì - Mine Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!