Tổng hợp bộ 5 đề soát sổ học kì 1 lớp hai năm 2021 có đáp án và lý giải giải bỏ ra tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả, sẵn sàng tốt mang lại kì thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: De thi học kì 1 lớp 2 môn toán


Nội dung bài bác viết

Đề thi Toán học kì 1 lớp 2 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2021 - Đề số 3 Đề đánh giá cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4 Đề thi Toán lớp 2 kì 1 năm 2021 - Đề số 5

Kì thi học kì 1 sắp đến tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống tất cả lời giải chi tiết của các em học sinh là cực kì lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi đã dày công xem tư vấn Bộ 5 đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nội dung được đánh giá có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc, hỗ trợ các em làm quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 2 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi Toán học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Số tức thời trước của 69 là:

 A. 60

 B. 68

 C. 70

 D. 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

 A. 10

 B. 90

 C. 99

 D. 100

Câu 3. Điền dấu(, =) phù hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

 A.

 C. =

 D. +

Câu 4. Cho phép tính: … + 65 = 100. Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là

 A. 90

 B. 35

 C. 100

 D. 30

Câu 5. 1 ngày bao gồm …. Giờ. Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

 A. 12

 B. 24

 C. 14

 D. 15

Câu 6.

Hình trên bao gồm số hình tứ giác là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Phần II: từ bỏ luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 - 27

60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

x + 28 = 54

44 + x = 72

x – 38 = 62

98 - x = 19

Câu 9. Bao ngô khối lượng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay, tía Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn thế Lan 35 tuổi. Hỏi trong năm này Lan từng nào tuổi?

Câu 11. Trong một phép tính trừ gồm số bị trừ thông qua số trừ và bởi 16 thì từ bây giờ hiệu bằng mấy?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. B

Câu 6. C

Phần II: tự Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Câu 8. Tìm x, biết:

Câu 9.

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng nề số ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55kg thóc

Câu 10.

Năm nay Lan tất cả số tuổi là:

43 – 35 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Câu 11.

Số bị trừ là: 16

Số trừ là: 16

Hiệu nhì số là: 16 – 16 = 0

Đáp số: 0

Đề Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 2

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Phép tính nào sau đó là đúng?

 A. 17 – 5 = 22

 B. 18 – 5 = 23

 C. 19 – 5 = 15

 D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 13 = 20

 A. X = 7

 B. X = 33

 C. X = 13

 D. X = 23

Câu 3. Tính: 20 kg + 15 kilogam = ?

 A. 15 kg

 B. 25 kg

 C. 35 kg

 D. 45 kg

Câu 4. Kết quả của phép tính 100 – 26 + 12 là

 A. 86

 B. 74

 C. 38

 D. 84

Phần II: tự Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên;

+ bao gồm ……. Hình tứ giác

+ tất cả ……. Hình tam giác

Câu 3. Điền vệt >, 19 – 9

Câu 4:

Số ô tô đã tách bến là:

35 – 12 = 23 (ô tô)

Đáp số: 23 ô tô

Câu 5: Viết số tương thích vào chỗ chấm

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Số 95 gọi là:

 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - trăng tròn = ... Hiệu quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

 C. 30

Câu 3. Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. X = 32

 B. X = 58

 C. X = 68

Câu 4. Hiệu là số lớn số 1 có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số đề nghị điền vào khu vực chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6. Hình vẽ bên có:

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

 C. 5 hình chữ nhật

Phần II: trường đoản cú Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26

b) 46 + 54

c) 93 – 37

d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 42 lít dầu và bán nhiều hơn nữa buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

48 + 49 -9 - 8

24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ bao gồm hiệu ngay số trừ.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

Phần II: từ Luận

Câu 7.

Câu 8.

Số lít dầu buổi chiều shop bán được là:

42 - 7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9. Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8 = (48 -8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4) + (65 – 5) = 20 + 60 = 80

Câu 10.

Phép tính:

10 – 5 = 5

50 – 25 = 25

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phép trừ 56 - 23 = 33, số 56 call là:

 A. Hiệu

 B. Số bị trừ

 C. Số trừ

Câu 2. Một ngày tất cả mấy giờ?

 A. 10 giờ

 B. 12 giờ

 C. 24 giờ

Câu 3. Cho phép tính: 14 + 2 =...

Số đề xuất điền vào vị trí chấm là:

 A. 16

 B. 20

 C. 26

Câu 4. Phép tính như thế nào dưới sau đây có công dụng là 100?

 A. 55 + 35

 B. 23 + 76

 C. 69 + 31

Câu 5. Tìm x , biết: 9 + x = 14

 A. X = 5

 B. X = 23

 C. X = 6

Câu 6. Cho 5dm = ... Cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 A. 10

 B. 20

 C. 50

Phần II: từ Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

62 – 32

26 + 39

73 + 17

100 - 58

Câu 2. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Câu 3. Tìm x, biết:

a) 52 - x = 25

b) x + 17 = 46

Câu 4. Khối lớp Hai bao gồm 94 học tập sinh. Khối lớp tía có thấp hơn khối lớp hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp cha có từng nào học sinh?

Câu 5.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Anniversary Là Gì, Nghĩa Của Từ Anniversary, Anniversary Là Gì

 Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn số 1 có nhì chữ số với số trừ là số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số.