Bộ 15 đề thi học tập kì 1 môn vật lý lớp 12 là tư liệu vô cùng bổ ích mà aryannations88.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 vật lý 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 Lý 12 gồm 15 đề kiểm tra quality cuối học tập kì 1 lớp 12 môn thứ lý có đáp án chi tiết kèm theo. Tư liệu này vẫn giúp các bạn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đã học, có thời cơ đánh giá chỉ lại năng lực của mình trước kỳ kiểm soát học kì 1 sắp tới. Bên cạnh đó các chúng ta lớp 12 tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Toán, môn Hóa học. Chúc chúng ta đạt được tác dụng cao trong bài bác kiểm tra chuẩn bị tới.


Đề ôn thi học tập kì 1 môn trang bị lí lớp 12 hay nhất

Đề kiểm soát học kì 1 lớp 12 môn vật lý Đáp án đề ôn thi học tập kì 1 môn đồ gia dụng lý lớp 12 

Đề chất vấn học kì 1 lớp 12 môn vật lý

Đề thi học tập kì 1 đồ lí 12 - Đề 1

SỞ GD&ĐT ............TRƯỜNG ............ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 20... - 20...MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12Thời gian làm cho bài: 60 phút

Câu 1: Ta kí hiệu: (I) là chu kì; (II) là cường độ; (III) là năng suất tỏa nhiệt; (IV) là điện áp; (V) là suất năng lượng điện động, đại lượng nào tất cả dùng giá trị hiệu dụng.

A. (II); (IV); (V).

B. (II); (III); (IV).

C. (II); (III); (IV); (V).

D. (I); (II); (III).

Câu 2: cho 1 vật xê dịch điều hòa bao gồm phương trình: x = 4sin(2πt + π/3) (cm). Thời gian vật có tốc độ bằng không lần trang bị 2 kể từ lúc t = 0 là:

A. T = -5/12s.

B. T = 7/12s.

C. T = 1/12s.

D. T = 1/3s.

Câu 3: Trong động cơ không nhất quán 3 pha. điện thoại tư vấn f1 là tần số loại điện 3 pha, f2 là tần số cù của sóng ngắn tại trọng tâm O, f3 là tần số tảo của rôto. Chọn tóm lại đúng:

A. F1 > f2 = f3.

B. F1 > f2 > f3.

C. F1 = f2 > f3.


D. F1 2 3.

Câu 4: Đoạn mạch RLC thông liền được mắc vào điện áp chuyển phiên chiều u = 200cos100πt V. Cho biết thêm trong mạch có hiện tượng lạ cộng hưởng cùng cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Cực hiếm của R là:

A. 100Ω.

B. 50Ω.

C. 141.4Ω.

D. 70.7Ω.

Câu 5: cho 1 sóng ngang gồm phương trình truyền sóng là: 4cosπ(t/0.2 - 2x)mm. Trong các số ấy x tính bằng m với t tính bằng giây. Gia tốc truyền sóng là:

A. 2m/s

B. 2,5m/s.

C. 1.5m/s

D. 1m/s.

Câu 6: mang lại phương trình dao động của nguồn sóng O: u = 5cos20πtcm. Sóng truyền trên dây với bước sóng là 2m vận tốc truyền sóng bên trên dây là:

A. V = 20m/s.

B. V = 40m/s.

C. V = 30m/s.

D. V =10m/s.

Câu 7: Một mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện, i là độ mạnh tức thời qua mạch cùng u là năng lượng điện áp tức thời. Chọn câu đúng:

A. I trễ pha hơn i là π/4.

B. I nhanh chóng pha hơn u là π/2.

C. U nhanh chóng pha hơn i là π/2.

D. U trễ pha rộng i là π/4.

Câu 8: Xét sóng cơ gồm chu kì là T, tần số f, tần số góc ω, vận tốc truyền v. Hệ thức nào dưới đây đúng:

A. λ = vf.

B. λ = 2πv/ω.

C. λ = vω/π.

D. λ= v/T.

Câu 9: Một xoắn ốc có cân nặng không xứng đáng kể tất cả chiều dài tự nhiên 20cm được treo trực tiếp đứng. Lúc treo một quả mong vào bên dưới lò xo với kích thích đến nó xấp xỉ điều hòa thì con lắc thực hiện được 100 xấp xỉ trong 31.4s. Tính chiều dài của lò xo lúc quả cầu ở vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2.


A. 25cm.

B. 22.5cm.

C. 27.5cm.

D. 17.5cm.

Câu 10: Một bé lắc lò xo giao động điều hòa với chu kì 1s. Thời gian ngắn độc nhất vô nhị để rượu cồn năng tăng tự 0 cho đến lúc bằng với giá trị của cố năng là:

A. 0.25s.

B. 0.5s.

C. 0.125s.

D. 1s.

Câu 11: Tổng phù hợp hai xê dịch điều hòa bao gồm cùng tần số 5Hz với biên độ theo thứ tự là 3cm cùng 5cm là dao động điều hòa có

A. F = 5Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

B. F =10Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

C. F =10Hz; A = 8cm.

D. F = 5Hz; A = 2cm.

Câu 12: Nguyên tắc buổi giao lưu của máy phát năng lượng điện xoay chiều một trộn dựa vào:

A. Hiện tượng chạm màn hình điện từ.

B. Hiện tượng kỳ lạ tự cảm.

C. Hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng.

D. Hiện tượng kỳ lạ giao thoa.

Câu 13: Đoạn mạch RLC thông suốt được mắc vào điện áp chuyển phiên chiều u = U0cosωtV. Cho thấy khi ω1 = 10π rad/s và ω2 = 160π rad/s thì độ mạnh hiệu dụng trong mạch như nhau. Tính giá trị của để cường độ hiệu dụng qua mạch cực đại.

A. 170π rad/s.

B. 150π rad/s.

C. 80π rad/s.

D. 40π rad/s.

Câu 14: Một đồng hồ thời trang quả rung lắc chạy đúng trên một vị trí trên phương diện đất, ví như ta đưa đồng hồ đeo tay lên chiều cao h (nhiệt độ ko đổi) thì:

A. Đồng hồ chạy nhanh.

B. Ko thể xác định được.

C. Đồng hồ nước vẫn chạy đúng.

D. Đồng hồ nước chạy chậm.

Câu 15: Một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm, i là cường độ tức thời qua mạch và u là điện áp tức thời. Lựa chọn câu đúng:

A. U trễ pha hơn i là π/4

B. U sớm pha rộng i là π/2

C. I mau chóng pha rộng u là π/2

D. I trễ pha hơn u là π/4

Câu 16: Mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ R = 50Ω; L = 0.5/πH; C = 10-4/πF. Mắc A và B vào mạng điện 220V - 50Hz. Góc lệch sóng giữa UAN cùng UAB là:

A. 3π/4.

B. π/2.

C. π/3.

D. π/4.

Câu 17: Một người quan sát một mẫu phao trên mặt biển lớn thấy nó nhô lên cao 5 lần trong 8s, với thấy khoảng cách 2 ngọn sóng kế nhau là 2m. Gia tốc truyền sóng biển là:


A. 2m/s.

B. 8m/s.

C. 1m/s.

D. 4m/ s.

Câu 18: tuyên bố nào tiếp sau đây sai khi nói tới cơ năng của một dao động đều hòa:

A. Lúc vật ở vị trí cân bằng thì hễ năng đạt quý giá cực đại.

B. Khi vật vận động về vị trí thăng bằng thì cồn năng tăng và cố gắng năng giảm.

C. Khi tốc độ của vật bởi không thì cố gắng năng bởi cơ năng của dao động.

D. Động năng bởi thế năng khi li độ .

Câu 19: Một bé lắc lò xo xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 4sin(10πt + π/3) cm. Nạm năng và hễ năng của xấp xỉ bằng nhau lúc li độ bằng:

A. 6 cm

B. 2cm.

C. 4cm.

D. Đáp án khác

Câu 20: Sóng ngừng trên dây bao gồm chiều lâu năm L với hai đầu là một trong những điểm nút cùng một điểm bụng. Hỏi cách sóng nhiều năm nhất là bao nhiêu?

A. 2L.

B. L.

C. L/2.

D. 4L.

Câu 21: Một dây bầy dài 60cm, căng thân 2 điểm rứa định, khi dây lũ dao cồn với tần số 500Hz thì trên dây tất cả sóng ngừng với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là:

A. 75m/s.

B. 50m/s.

C. 100m/s.

D. 150m/s.

Câu 22: Một xấp xỉ tuần hoàn thực hiện được 120 xê dịch trong 1 phút. Chu kì với tần số của xấp xỉ là

A. T = 0.5s; f = 2Hz.

B. T = 60s; f = 120Hz.

C. T = 2s; f = 0.5Hz.

D. T = 0.5s; f = 4Hz.

Câu 23: Một đồ vật tăng áp tất cả số vòng của hai cuộn dây là 1000 vòng cùng 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp cho vào mạng điện 110V – 50Hz. Điện áp thân hai đầu cuộn sản phẩm công nghệ cấp có giá trị hiệu dụng với tần số là:

A. 55V – 25Hz.

B. 220V – 100Hz.

C. 55V – 50Hz.

D. 220V – 50Hz.

Câu 24: F là hợp lực công dụng vào vật làm vật xê dịch điều hòa. Lựa chọn phát biểu đúng:

A. F luôn luôn ngược hướng với li độ.

B. F là 1 lực ko đổi.

C. F luôn luôn luôn thuộc chiều cùng với vận tốc.

D. F là lực tất cả độ lớn biến đổi và chiều ko đổi.

Câu 26: Xét tích điện của một vật xê dịch điều hòa chọn phát biểu đúng:

A. Cơ năng của giao động tỉ lệ thuận cùng với biên độ.

B. Khi vật chuyển động về vị trí cân đối thì thay năng tăng dần.

C. Rứa năng của xê dịch bằng cơ năng khi gia tốc của giao động bằng không.

D. Động năng của xê dịch lớn nhất khi vật có li độ rất đại.

Câu 27: Đoạn mạch nối tiếp có R = 40Ω; L = 0.4/πH; C = 10-3/πF. đến tần số của loại điện là 50Hz cùng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu R là 80V. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là:


A. 150V.

B. 100V.

C. 200V.

D. 50V.

Câu 28: con lắc lò xo tất cả vật m = 0.5kg cùng lò x0 k = 50N/m xê dịch điều hòa, tại thời điểm vật bao gồm li độ 3cm thì vận tốc là 0.4m/s. Biên độ của giao động là:

A. 4cm.

B. 3cm.

C. 8cm.

D. 5cm.

Câu 29: chất điểm M vận động tròn đều trên phố tròn có 2 lần bán kính 0.2m và gia tốc góc là 5 vòng/s. Hình chiếu của M lên một đường kính của con đường tròn có chuyển động là:

A. Dao động điều hòa cùng với biên độ 20cm và tần số là 10πHz.

B. Dao động điều hòa cùng với biên độ 20cm với tần số là 5Hz

C. Xấp xỉ điều hòa với biên độ 10cm và tần số là 5Hz.

D. Giao động điều hòa với biên độ 10cm và tần số là 10πHz.

Câu 30: Đoạn mạch R, L, C tiếp nối có cộng hưởng điện. Hệ thức như thế nào sau đây là Không đúng:

A. R = Z.

B. UL = UC. C. ω

C = 1/ωL.

D. ω22LC + 1 = 0.

Câu 31: cho một vật xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì 1.5s với biên độ 4cm. Tính thời hạn để đồ vật đi được 2cm từ vị trí x = -4cm

A. T = 0,25s.

B. T = 0.5s.

C. T = 1/6s.

D. T = 1s.

Câu 32: trong mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C thông liền đang tất cả tính dung kháng, khi ta tăng tần số dòng điện thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch sẽ:

A. Tạo thêm rồi giảm.

B. Giảm dần rồi tăng dần.

C. Bớt dần.

D. Tăng dần.

Câu 33: Một mạch năng lượng điện xoay chiều chứa hai trong 3 thành phần R, L, C. Cho thấy thêm cường độ loại điện qua mạch sớm trộn hơn năng lượng điện áp ở nhì đầu mạch năng lượng điện là 900. Trong mạch điện có:

A. R với L.

B. C.L và C cùng với ZL > ZC.

C. L cùng C với ZL C.

D. R

Câu 34: Trong xê dịch điều hòa của bé lắc lò x0 nằm ngang. Lựa chọn phát biểu Sai:

A. Lực đàn hồi phụ thuộc vào vào độ cứng của lò x0.

B. Lực đàn hồi nhờ vào vào li độ.

C. Lực đàn hồi nhờ vào vào khối lượng của thứ nặng.

D. Lực đàn hồi của lò x0 luôn luôn nhắm đến vị trí cân nặng bằng.

Câu 35: đến cường độ âm chuẩn chỉnh I0 = 10-12W/m2. Một âm gồm mức độ mạnh âm 80dB thì độ mạnh âm là:

A. 10-4W/m2

B. 10-5W/m2

C. 10-8W/m2

D. 10-10W/m2

Câu 36: Để điều tra khảo sát giao sứt sóng cơ, bạn ta sắp xếp trên khía cạnh nước ở ngang nhì nguồn kết hợp. Nhị nguồn này xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng, cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi khác trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước với năm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. Xê dịch với biên độ cực tiểu.

B. Ko dao động.

C. Xấp xỉ với biên độ rất đại.

D. Dao động với biên độ bởi nửa biên độ cực đại.

Câu 37: Một bé lắc đơn xê dịch ổn định dưới tính năng của nước ngoài lực có tần số f. Khi tín đồ ta tăng vọt giá trị của f tự 0 thì:

A Biên độ giao động không đổi.

B. Biên độ giao động giảm dần.

C. Biên độ dao động tăng dần.

D. Biên độ xê dịch tăng dần rồi sút dần.

Câu 38: Mạch năng lượng điện như hình vẽ R = 40Ω; L = 0.8/πH. Mắc A và B vào mạng điện 220V - 50Hz. Cho biết góc lệch sóng giữa UAN cùng UMB là 900. Cực hiếm của năng lượng điện dung C là:


A. 10-3/πF.

B. 10-3/(2π)F.

C. 10-4/(2π)F.

D. 10-4/(π)F.

Câu 39: Trong bé lắc lò xo trường hợp ta tăng khối lượng vật nặng lên 4 lần cùng độ cứng tăng 2 lần thì tần số giao động của vật:

A. Sút 2 lần.

B. Tăng 2 lần.

C. Giảm lần.

D. Tăng lần.

Câu 40: Một mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cảm phòng là ZL và dung kháng ZC. Ta tăng chu kì của loại điện lên gấp đôi thì:

A. ZL giảm gấp đôi và ZC tăng 2 lần.

B. ZL cùng ZC thuộc tằng 2 lần.

C. ZL với ZC không đổi.

D. ZL tăng gấp đôi và ZC giảm 2 lần.

-----------Hết----------Học sinh không được thực hiện tài liệu. Cán cỗ coi thi không lý giải gì thêm.

Đề thi học tập kì 1 thứ lí 12 - Đề 2

Trường thpt Đa Phúc

Năm học: 20...-20...

---------š&›----------Đề thi gồm: 03 trang.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý - Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(Thí sinh ko được thực hiện tài liệu)

Câu 1: Một hóa học điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bởi cm). Hóa học điểm xấp xỉ với biên độ

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4 cm.

D. 1 cm.

Câu 2: Khi tất cả sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nhì bụng sóng tiếp tục bằng

A. Một trong những phần tư cách sóng.

B. Một cách sóng.

C. Một nửa bước sóng.

D. Hai cách sóng.

Câu 3: Khi tất cả sóng giới hạn trên dây, khoảng cách giữa nhị nút tiếp tục bằng

A. Một số trong những nguyên lần bước sóng.

B. Một phần tư bước sóng.

C. Một nửa cách sóng.

D. Một bước sóng.

Câu 4: nói đến một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, hóa học điểm bao gồm độ phệ vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ bằng ko và vận tốc cực đại.

C. Ở địa chỉ biên, hóa học điểm có tốc độ bằng không và gia tốc bằng không.

D. Ở địa điểm biên, chất điểm có độ bự vận tốc cực to và tốc độ cực đại.

Câu 5: Hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, tất cả phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Acos(ωt - π) là nhị dao động:

A. Lệch sóng π/2

B. Thuộc pha.

C. Ngược pha.

D. Lệch sóng π/3

Câu 6: Tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g, một bé lắc đơn giao động điều hòa cùng với biên độ góc 0. Biết khối lượng vật nhỏ dại của nhỏ lắc là m, chiều nhiều năm dây treo là ℓ, mốc nuốm năng ở phần cân bằng. Cơ năng của bé lắc là

A

*

*

*

*

Câu 7: Một nhỏ lắc lò xo gồm vật bé dại khối lượng 400g, lò xo cân nặng không đáng kể và bao gồm độ cứng 100N/m. Con lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang. Lấy 2 = 10. Xê dịch của bé lắc tất cả chu kì là:

A. 0,8s.

B. 0,4s.

C. 0,2s.

D. 0,6s.

Câu 8: Một máy thay đổi áp gồm hiệu suất giao động bằng 100%, tất cả số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn lắp thêm cấp. Máy biến hóa áp này

A. Có tác dụng tăng tần số chiếc điện làm việc cuộn sơ cấp cho 10 lần.

B. Là đồ vật tăng áp.

C. Làm sút tần số cái điện sinh hoạt cuộn sơ cấp cho 10 lần.

D. Là máy hạ áp.

Câu 9: Đặt vào nhì đầu đoạn mạch RLC nối liền một hiệu điện gắng xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện vắt u với cường độ dòng điện i vào mạch được tính theo công thức

A. Tanφ = (ωL – ωC)/R

B. Tanφ = (ωL + ωC)/R

C. Tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R

D. Tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10: Khi bao gồm sóng ngừng trên một tua dây lũ hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút sát nó duy nhất bằng

A. Một phần tư cách sóng.

B. Một nửa bước sóng.

C. Một trong những nguyên lần bước sóng.

D. Một cách sóng.

Câu 11: Một vật nhỏ tuổi dao động điều hòa theo một trục nỗ lực định. Phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một trong những đoạn thẳng.

B. Li độ của đồ vật tỉ lệ với thời gian dao động.

C. Quỹ đạo vận động của vật là một trong đường hình sin.

D. Sức kéo về tính năng vào trang bị không đổi.

Câu 12: Đặt hiệu điện cụ u = U0sinωtvào nhì đầu đoạn mạch chỉ có tụ năng lượng điện C thì cường độ dòng điện tức thì chạy vào mạch là i. Phạt biểu nào sau đó là đúng?

A. Ở thuộc thời điểm, hiệu điện cầm cố u chậm chạp pha π/2 so với mẫu điện i.

B. Chiếc điện i luôn ngược pha với hiệu điện nắm u.

C. Ở thuộc thời điểm, loại điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện vắt u.

D. Chiếc điện i luôn cùng trộn với hiệu điện thế u.

Câu 13: Đặt một điện áp luân phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện thì

A. Cường độ chiếc điện trong khúc mạch sớm trộn π/2 so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

B. Cường độ mẫu điện trong khúc mạch thuộc pha với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ trộn π/2 so với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Tần số của loại điện trong đoạn mạch khác tần số của năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: khoảng cách giữa nhị điểm trên phương truyền sóng ngay sát nhau độc nhất vô nhị và xê dịch cùng trộn với nhau call là

A. Vận tốc truyền sóng.

B. độ lệch pha.

C. Chu kỳ.

D. Cách sóng.

Câu 15: Điện áp giữa hai đầu một quãng mạch tất cả biểu thức u = 220cos100πt (V). Cực hiếm hiệu dụng của năng lượng điện áp này là

A. 220V.

B. 220√2V.

C. 110V.

D. 110√2V.

Câu 16: trên một gai dây bọn hồi nhiều năm 1m, hai đầu núm định, tất cả sóng ngừng với 2 bụng sóng. Cách sóng của sóng truyền trên phía trên là

A. 1m.

B. 0,5m.

C. 2m.

D. 0,25m.

Câu 17: Một nhỏ lắc lò xo bao gồm một lò xo cân nặng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ dại khối lượng m. Bé lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng

A. Tỉ lệ nghịch cùng với độ cứng k của lò xo.

B. Tỉ trọng với bình phương biên độ dao động.

C. Tỉ trọng nghịch với trọng lượng m của viên bi.

D. Tỉ lệ thành phần với bình phương chu kì dao động.

Câu 18: Một bé lắc lò xo xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình x = 5cos(100πt + π/3) (x tính bởi cm) tất cả pha ban sơ là:

A. π (rad).

B. π/3 (rad)

C. π/4 (rad).

D. π/6 (rad).

Câu 19: Cường độ loại điện luân chuyển chiều trong một đoạn mạch là i = 2√2cos(100πt + π/3) (A) (t tính bởi s). Tần số của dòng điện là:

A. 50 Hz

B. 100 Hz.

C. 25 Hz

D. 12,5 Hz

Câu 20: nhị âm cùng độ dài là nhị âm bao gồm cùng

A. Biên độ.

B. Cường độ âm.

C. Tần số.

D. Mức cường độ âm.

Câu 21: Một con lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ bao gồm độcứng k với vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang. Chu kì giao động của nhỏ lắc là

*

*

*

*
Câu 22: xấp xỉ của nhỏ lắc đồng hồ là

A. Giao động điện từ.

B. Giao động cưỡng bức.

C. Dao động tắt dần.

D. Dao động duy trì.

Câu 23: phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng tất cả phương xấp xỉ trùng cùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âmtruyền được vào chân không.

C. Sóng dọc là sóng tất cả phương xấp xỉ vuông góc với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng gồm phương xê dịch trùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Tại cùng một địa điểm trên phương diện đất, nếu như tần số dao động điều hoà của bé lắc đối kháng chiều lâu năm ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì xấp xỉ điều hoà của bé lắc đối chọi là:

A. 4s.

B. 2s.

C. 8s.

D. 1s.

Câu 25: Một máy vươn lên là áp có cuộn sơ cấp bao gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều bao gồm hiệu điện vậy U1 = 200V, khi đó hiệu điện vậy ở nhì đầu cuộn thứ cấp cho để hở là U2 = 10V. Bỏ qua hao phí của sản phẩm biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp cho là

A. 500 vòng

B. 100 vòng

C. 25 vòng

D. 50 vòng

Câu 26: Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = 200√2cos100t (V) vào nhì đầu một quãng mạch tất cả cuộn cảm có độ từ cảm L = 1/π H và tụ điện bao gồm điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ loại điện trong khúc mạch là

A. 0,75 A.

B. 1,5 A.

C. 2 A.

D. 22 A.

Câu 27: Cường độ mẫu điện chuyển phiên chiều trong một quãng mạch là i = 4√2cos(100πt + π/3)(A) (t tính bằng s) cường độ cái điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A.

B. 4A

C. 4√2A

D. 8 A

Câu 28: Ta có thể tổng đúng theo hai xê dịch điều hòa khi hai dao động

A. Thuộc phương, thuộc tần số.

B. Thuộc phương, cùng tần số, gồm hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. Cùng biên độ, cùng tần số.

D. Cùng tần số, bao gồm hiệu số pha không đổi.


Câu 29: Đặt năng lượng điện áp u = U√2cosωt (với U cùng ω ko đổi) vào nhì đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết năng lượng điện trở thuần R và độ từ bỏ cảm L của cuộn cảm thuần đều khẳng định còn tụ điện có điện dung C chuyển đổi được. Chuyển đổi điện dung của tụ điện cho khi năng suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng thân hai phiên bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần thời gian đó là

A. U√2.

B. U.

C. 3U.

D. 2U.

Câu 30: Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bởi s) vào nhị đầu một quãng mạch. Tính từ lúc thời điểm t = 0, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt quý hiếm 155 V lần thứ nhất tại thời điểm

A. T = 1/60 s.

B. T = 1/600 s.

C. T = 1/120 s.

D. T = 1/300 s.

Câu 31: Một tua dây bầy hồi gồm độ nhiều năm AB = 80cm, đầu B giữ gắng định, đầu A thêm với đề xuất rung xê dịch điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc cùng với AB. Bên trên dây gồm một sóng ngừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 40m/s.

B. 20m/s.

C. 10m/s.

D. 5m/s.

Câu 32: lúc mức độ mạnh âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tạo thêm 70 dB thì độ mạnh âm tại điểm này tăng

A. 107 lần.

B. 105 lần.

C. 103 lần.

D. 106 lần.

Câu 33: Một sóng truyền vào một môi trường thiên nhiên với vận tốc 110m/s và tất cả bước sóng 0,25m. Tần số của sóng đó là

A. 440 Hz

B. 27,5 Hz

C. 50 Hz

D. 220 Hz

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - π /6) V vào nhì đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc thông suốt thì cường độ mẫu điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A.Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50.

B. 1,00.

C. 0,86.

D. 0,71.

Câu 35: Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m cùng vật nhỏ tuổi khối lượng m. Con lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời khắc t + T/4 thiết bị có vận tốc 50cm/s. Cực hiếm của m bằng

A. 0,5 kilogam

B. 1,0 kilogam

C. 0,8 kilogam

D. 1,2 kg

Câu 36: Một sợi dây lũ hồi tất cả sóng dừng. Trên dây hầu như điểm dao động với cùng biên độ A1 gồm vị trí cân nặng bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và phần đa điểm xấp xỉ với cùng biên độ A2 gồm vị trí cân bằng liên tiếp cách những nhau một quãng d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. D1 = 0,25d2

B. D1 = 0,5d2

C. D1 = 4d2

D. D1 = 2d2

Câu 37: Ở mặt nước, bao gồm hai nguồn kết hợp A, B xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước giải pháp hai nguồn lần lượt là 10,5 centimet và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 2 mm.

B. 4 mm.

C. 1 mm.

D. 3 mm.

Câu 38: Đặt điện áp luân phiên chiều u = 200√2cos(100πt) (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Lúc đó, năng lượng điện áp nhì đầu tụ năng lượng điện là uC = 100√2cos(100πt - π/2) (V). Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.

B. 200 W.

C. 400 W.

D. 300 W.

Câu 39: Một bé lắc đơn xê dịch điều hoà tại vị trí A với chu kì 2s. Đưa nhỏ lắc này tới vị trí B mang đến nó xê dịch điều hoà, vào khoảng thời gian 201s nó triển khai được 100 xê dịch toàn phần. Coi chiều nhiều năm dây treo của bé lắc đối chọi không đổi. Gia tốc trọng trường trên B đối với tại A

A. Tăng 0,1%.

B. Tăng 1%.

C. Giảm 1%.

D. Giảm 0,1%.

Câu 40: Đặt năng lượng điện áp u = 90√10cosωt (V) vào đoạn mạch AB thông liền theo sản phẩm công nghệ tự R, C, cuộn dây thuần cảm có L chuyển đổi được. Lúc ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 - ZL1 = 150Ω và tổng trở của đoạn mạch RC trong hai trường thích hợp là 100√2Ω. Giá trị UL max gần cực hiếm nào nhất:

A. 150V

B. 180V

C. 284V

D. 175V

Đề khám nghiệm Vật lí 12 - Đề 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG trung học phổ thông ……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12

Thời gian làm bài: 50 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu 1. Một dòng điện luân phiên chiều bao gồm tần số f = 50 Hz. Trong mỗi giây, cái điện thay đổi chiều

A. 50 lần.

B. 200 lần.

C. 100 lần.

D. 150 lần.

Câu 2. Một nhỏ lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ dại (rad). Tần số xê dịch của nó được tính bằng công thức

*

*

*

*

Câu 3. Một trang bị phát điện xoay chiều (kiểu cảm ứng) tất cả 6 cặp cực. Rôto đề xuất quay với vận tốc bằng bao nhiêu để dòng điện nó phân phát ra nó bao gồm tần số 50 Hz ?

A. N = 500 vòng/phút.

B. N = 750 vòng/phút.

C. N = 1000 vòng/phút.

D. N =1500 vòng/phút.

Câu 4. Trên một địa điểm dao động, nếu tăng chiều lâu năm của con lắc đối chọi lên 2 lần thì tần số giao động của con lắc sẽ

A. Giảm 2 lần.

B. Giảm

*
lần.

C. Tăng 2 lần.

D. Tăng

*
lần.

Câu 5. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm

*
. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp luân phiên chiều (V). Năng suất tiêu thụ của mạch năng lượng điện là
*

A. 200

*
W.

B. 50 W

C. 200 W.

D. 100 W.

Câu 6. Một sóng tất cả tần số 100 Hz truyền vào một môi trường xung quanh với vận tốc 50 m/s, thì cách sóng của nó là

A. 1,0 m/s.

B. 0,2 m/s

C. 0,5 m/s.

D. 2,0 m/s.

Câu 7. Một chất điểm giao động điều hòa trên đoạn thẳng nhiều năm 8 cm, tần số 5 Hz. Thời gian t = 0, chất điểm ở chỗ cân bằng và bắt đầu đi theo hướng dương. Phương trình dao dộng của chất điểm là

*

*

*

*

Câu 8. Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình

*
trong đó x tính bằng cm, t tính bởi giây (s). Vào thời gian t = 3,5 s vật đi qua vị trí gồm li độ


*

*

*

*

Câu 9. Một cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm L mắc vào năng lượng điện áp chuyển phiên chiều gồm tần số f. Trường hợp tăng L lên 2 lần, bớt f đi 4 lần thì cảm phòng của cuộn sẽ

A. Tăng 2 lần.

B. Sút 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Tăng 4 lần.

Câu 10. Một đồ gia dụng đồng thời thâm nhập hai xấp xỉ điều hòa cùng tần số, thuộc phương tất cả biên độ là A1 = 3 mm và A 2= 4 mm. Biên độ xê dịch tổng hợp chẳng thể nhận cực hiếm nào sau đây?

A. 5 mm.

B. 7 mm.

C. 1 mm.

D. 8 mm.

Câu 11. Một nhỏ lắc lò xo gồm độ cứng k = 100 N/m với vật nặng nề có khối lượng m, dao động điều hòa theo trục Ox ở ngang. Cụ năng của bé lắc kia khi trải qua vị trí có li độ x = 3 cm theo chiều âm là

A. 0,045 J.

B. -0,09J.

C. 0,09 J.

D. -0,045 J.

Câu 12. mặc một tụ điện gồm điện dung

*
vào năng lượng điện áp xoay chiều bao gồm tần số f = 50 Hz thì dung chống của tụ năng lượng điện là

A. 1 Ω

B. 0,01 .Ω

C. 100 Ω

D. 50 Ω

Câu 13. Trong đoạn mạch luân chuyển chiều RLC nối tiếp, trường hợp

*

A. Cùng pha.

B. Sớm hơn.

C. Ngược pha

D. Trễ hơn.

Câu 14. Một vật giao động điều hòa theo phương trình :

*
(cm). Tần số của xê dịch là:

A. 1 Hz.

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 15. Trong dao động điều hòa:

A. Vận tốc luôn trễ pha

*
so với li độ.

B. Lực công dụng lên đồ gia dụng trái vết với li độ và bao gồm độ béo tỉ lệ với độ bự của li độ.

C. Gia tốc và li độ luôn luôn cùng pha.

D. Gia tốc luôn luôn trễ trộn

*
so với cùng một li độ.

Câu 16. hai nguồn sóng phối kết hợp là nhì nguồn sóng có

A. Cùng biên độ dao động.

B. Thuộc tần số với hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. Thuộc pha ban đầu.

D. Cùng tần số.

Câu 17. Một quãng mạch tất cả điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với tụ điện gồm điện gồm điện dung là

*
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều
*
(V). Cường độ mẫu điện hiệu dụng của loại điện chạy trong mạch là

*

*

*

*

Câu 18. Một con lắc lò xo xê dịch điều hòa cùng với biên độ A = 10,0 centimet và cơ năng 0,8 J. Độ cứng của xoắn ốc là

A. 1,6 N/m.

B. 80 N/m.

C. 160 N/m.

D. 40 N/m.

....................

Xem thêm: Công Tác Phí Là Gì - Chế Độ Công Tác Phí Theo Thông Tư 40 (Phần 1)

Đáp án đề ôn thi học tập kì 1 môn đồ vật lý lớp 12 

Đáp án đề thi kì 1 thiết bị lý 12 - Đề 1

1. A2. B3. C4. D5. B6. A7. B8. B9. B10. C11. A12. A13. D14. D15. B16. B17. C18. C19. D20. D21. D22. A23. D24. A25. B26. C27. B28. D29. C30. D31. A32. A33. C34. C35. A36. C37. D38. B39. C40. A

Đáp án đề thi kì 1 đồ gia dụng lý 12 - Đề 2

1C11A21B31B
2C12A22D32A
3C13A23D33A
4A14D24B34A
5C15D25D35B
6D16A26C36D
7B17B27B37B
8D18B28B38C
9C19A29D39C
10A20C30D40C

Đáp án đề thi cuối kì 1 đồ gia dụng lí 12 - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu1234567891011121314151617181920
TLDDABDCABCDACDABBBCAB
Câu21222324
TLACDC

................