Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề bài: Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề cương, đề ôn tập thân học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học tập 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 được aryannations88.comsưu tầm, chọn lọc bao gồm bảng ma trận và lời giải đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22 đương nhiên giúp những em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài bác thi thân học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5 theo thông tư 22


Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút download về nội dung bài viết này, bạn vui vẻ kéo xuống cuối nội dung bài viết để tải về đưa ra tiết nội dung bài viết và bảng ma trận đề thi.

Đề bài: Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc tiến hành theo đúng yêu thương cầu của những bài tập bên dưới đây.

Câu 1. Chữ số 5 trong những thập phân 97,253 có giá trị là: 1đ ( M1)

A. 50

B. 500

C.

*

D.

*

Câu 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (1 điểm) (M1)

a. 78,02 > 77,65 ....;

b. 240 – 100 x 2 = 40....

Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 5cm, chiều rộng lớn 3 cm, độ cao 8 centimet là : 1đ ( M1)

A. 120 cm2

B. 120 cm3

C. 64 cm3

D. 16 cm3

Câu 4. Điền vào chỗ ..... 1đ ( M2)

a) 7,002 m3 = ....... ....dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = ........ ....dm3

Câu 5. Đặt tính rồi tính: 1đ ( M2)

3 giờ 27 phút + 2 giờ 18 phút ;

15,7 phút x 3

Câu 6. Điền vết > ; 2

B. 700cm

C. 14 cm2

D. 700cm2

Câu 9. Một hình trụ có đường kính là 8 cm, tính diện tích hình trụ đó? (M3)

Trả lời : Diện tích hình tròn trụ đó là.................. Cm2.

Câu 10: (1đ)

Một mảnh đất hình thang bao gồm số đo nhì đáy thứu tự là 85 mét và 35 mét. độ cao bằng trung bình cùng của nhị đáy. Hỏi diện tích mảnh khu đất này là từng nào mét vuông? ( M4)

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu 1: Đáp án D (1đ)

Câu 2: a) Đ ; b) Đ

Câu 3: Đáp án B (1đ)

Câu 4: a) 7,002 m3 = 7002 dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = 3,453 dm3

Câu 5: a) 5 tiếng 45 phút (0,5đ) ; b) 47,1 phút (0,5đ) .

Câu 6: 2 giờ 15 phút = 135 phút (0,5đ)

3 năm 3 mon > 33 mon (0,5đ)

Câu 7: search x: (1 điểm)

x + 35,2 = (25,6 x 3,4)

x + 35,2 = 87,04 ( 0,5đ)

x = 87,04 - 35,2

x = 51,84 ( 0,5đ)

Câu 8. Đáp án D (1đ)

Câu 9: vấn đáp : Diện tích hình trụ đó là: 50,24 cm2.

Câu 10

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) : 2 = 60 (m) (0,2đ)

Diện tích mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) x 60 : 2 = 3600(m2) (0,2đ)

Đáp số: 3600m2 (0,2đ)

Lưu ý: học viên giải giải pháp khác mà biện pháp làm đúng và tác dụng đúng vẫn chấp nhận cho điểm tối

Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Đọc viết , đối chiếu thập phân và những phép tính cùng với số thập phân, tra cứu x

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

1;2

5

7

1;2

5;7

Số điểm

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi những đơn vị đo thời gian, Viết được số đô thể tích bên dưới dạng STP

Số câu

2

2

Câu số

4;6

4,6

Số điểm

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, giải được những bài toán liên quan đến diện tích.

Xem thêm: Văn Tả Khu Vui Chơi Giải Trí Lớp 5 (8 Mẫu), Tả Một Khu Vui Chơi, Giải Trí Mà Em Thích

Số câu

1

2

1

3

1

Câu số

3

8;9

10

3;8;9

10

Số điểm

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

7

3

Số điểm

Đề cương, đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK tiếng Việt 5 tuyệt SGK môn Toán lớp 5 được aryannations88.comsưu tầm, chọn lọc. Đồng thời những dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 không thiếu các môn Toán, tiếng Việt, giờ Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tư 22 tiên tiến nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng những bậc phụ huynh tìm hiểu thêm đề thi, bài bác tập mới nhất.