Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 mang tới 5 đề thi, có đáp án, lý giải chấm với bảng ma trận 3 cường độ kèm theo. Giúp thầy cô tham khảo, để ra đề thi giữa học kì 1 mang lại học sinh của chính mình theo lịch trình mới.Bạn vẫn xem: Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 này, có 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời trí tuệ sáng tạo và 1 đề thi Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, còn khiến cho các em luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ dãi hơn.

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạoĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập hợp A những số từ nhiên to hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập phù hợp sau A = {x ∈ N | 9 A.


Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6

*

B.

*

C.

*

*

Câu 6: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:

A. Một số trong những chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3

B. Nếu như hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết đến 9

C. Phần lớn số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5

D. Số phân chia hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại tính hóa học nào sau đây?

A. Hai cạnh đối song song với nhau

B. Nhị cạnh đối bởi nhau

C. Tứ cạnh bởi nhau

D. Nhị đường chéo cánh chính bởi nhau

Câu 8: diện tích hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt bằng 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 12 : 400 :

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A gồm 54 học sinh, lớp 6B tất cả 42 học sinh và lớp 6C có 48 học tập sinh. Trong ngày khai giảng, cha lớp xếp thành những hàng dọc đồng nhất để diễu hành mà không tồn tại lớp nào có tín đồ lẻ hàng.

a. Tính số hàng dọc những nhất hoàn toàn có thể xếp được

b. Lúc ấy mỗi hàng tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết


Xem thêm: Nhận Đánh Latex Online - Nhận Đánh Thuê Latex Tiểu Luận, Luận Văn

*

bên dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 :

12 : 400 : = 12 : 400 :

= 12 : 400 : = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)