Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: De on tập toán lớp 6 có đáp an

*

- cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có những thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước thông thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa hy vọng lát nền cho 1 căn phòng của phòng mình có hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m cùng chiều rộng là 5m. Các loại gạch lát nền được áp dụng là gạch men vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà tất cả 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà có thể chia các nhất vào từng nào túi làm sao cho số bi đỏ và bi rubi được chia mọi vào những túi? lúc ấy mỗi túi tất cả bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có những thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình tất cả 6 cạnh và thực hiện đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD với AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng do bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vì chưng bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vày AB và BC; CD và AD chưa hẳn các cạnh đối nên nó không song song.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết mang đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang đến 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó phải chia hết đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 yêu cầu ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết mang đến 3 và phân chia hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích ngôi nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là số đông nhau phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Vì vậy x là ước tầm thường của 42 và 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào những túi nhất) buộc phải x là cầu chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường phù hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vị x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường phù hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các khẳng định sau:

A) một số trong những chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết đến 3.

B) trường hợp hai số chia hết mang lại 3 thì tổng của nhị số đó phân chia hết mang lại 9.

C) rất nhiều số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết mang đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: cách viết nào dưới đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra vượt số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác minh nào dưới đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: trang bị tự tiến hành phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm có 220 nàng và 280 phái nam dự định tạo thành các nhóm làm sao cho số phụ nữ và số nam nghỉ ngơi mỗi nhóm mọi nhau, biết số đội chia được không ít hơn 1 nhóm với không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể tạo thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật gồm chiều dài là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A phân tách hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập vừa lòng ta và tính theo bí quyết tính số số hạng.

Số phần tử của tập đúng theo B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các khẳng định sau:

A) một vài chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của nhị số đó phân tách hết mang lại 9.

C) phần đa số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số chia hết mang lại 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vị số phân chia hết mang đến 9 bao gồm dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết cho 3

B) sai vì chưng 6 với 9 phân tách hết cho 3 nhưng mà tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân chia hết mang đến 9.

C) sai do 42 là số chẵn mà lại không chia hết mang đến 5.

D) Sai vị số bao gồm tận thuộc là 3 không phân tách hết cho 2 ví dụ như 33 không phân chia hết cho 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác mọi được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Cách Dùng The Rest Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Cách Dùng The Rest Of Là Gì

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">