Tài liệu liên quan

download Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

tải Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 5 52 0
thiết lập Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 thpt Đa Phúc, hà thành năm học 2016 - 2017 tất cả đáp án - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ Anh lớp 11 tất cả đáp án
tải Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Anh lớp 11 thpt Đa Phúc, hà thành năm học năm 2016 - 2017 bao gồm đáp án - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ Anh lớp 11 bao gồm đáp án 5 68 0
thiết lập Đề kiểm tra học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ 2 bao gồm đáp án
cài đặt Đề chất vấn học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 trường Tiểu học tập Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 tất cả đáp án 6 54 0
cài đặt Đề kiểm tra học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 trường Tiểu học tập Lê Văn Tám tất cả đáp án - Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 tất cả đáp án
download Đề đánh giá học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học Lê Văn Tám bao gồm đáp án - Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 gồm đáp án 8 27 0
tải Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 có đáp án
cài Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 4 17 0
sở hữu Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 tất cả đáp án
tải Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 tất cả đáp án 6 22 0
cài đặt Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 có đáp án
thiết lập Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 bao gồm đáp án 7 25 0
tải Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 gồm đáp án
cài đặt Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 4 23 0
mua Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 có đáp án
thiết lập Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 5 23 0
sở hữu Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm soát giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 tất cả đáp án
cài Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 23 0
mua Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 có đáp án
download Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 bao gồm đáp án 4 14 0
cài đặt Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 gồm đáp án
sở hữu Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 24 0
mua Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 gồm đáp án
cài đặt Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 có đáp án 5 19 0
sở hữu Đề thi thân học kì 2 môn giờ Anh lớp 11 (mới) trung học phổ thông Đa Phúc, tp hà nội năm học năm nhâm thìn - 2017 tất cả đáp án - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ Anh lớp 11 có đáp án
cài đặt Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Anh lớp 11 (mới) thpt Đa Phúc, hà thành năm học năm 2016 - 2017 gồm đáp án - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 bao gồm đáp án 3 52 0
mua Đề thi thân kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề soát sổ giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3
mua Đề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học tập 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề soát sổ giữa kì 1 môn giờ Anh lớp 3 7 15 0
Đề bình chọn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ việt Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 7 9 0
TRƯỜNG TH CÔN MINH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II chúng ta tên: ……………………………………… Môn: tiếng Anh Lớp: Thời gian: 35 phút (không đề cập giao đề) Điểm nhấn xét thầy giáo A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) I Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ không giống với trường đoản cú lại ) (2,5đ) A Sunny B Library C Windy D Cloudy A Six B Seven C School D Ten A cát B Fish C Bird D Pencil A Bedroom B Chair C Bathroom D Kitchen A Book B Pen C Robot D Ruler II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào đáp án A, B C) (2,5đ) I’m Linda A Hello B Goodbye C What How old she ? - She is ten years old A am B is C are many dogs you have? A What B How C Where There is a …….… in the bedroom A bed B clouds C dogs How’s the weather today? - It’s …….…… A ship B ball C sunny B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) III Match the questions và answers (Nối câu hỏi cột A cùng với câu vấn đáp cột B) (2,5đ) A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father 2 How many cats are there? B I’m nine 3 How old are you? C His name’s Tam Who’s that? D It’s rainy What’s his name? E There are five IV Reorder the words to lớn the complete sentence (Sắp xếp trường đoản cú sau thành câu đúng) 2,5đ windy / It’s / today // ………………………………….…………………………………………………… nine / I / years / am / old // ……………………………………………………………………………………… is / school / This / my // ……………………………………………………………………………………… khổng lồ / you / Nice / meet // ………………………………… …………………………………………………… your / What / is / name /? // ………………………………… …………………………………………………… THE kết thúc TRƯỜNG TH CÔN MINH ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** Môn: giờ Anh - Lớp I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts) I Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác các loại (2,5pts) mỗi câu 0,5 điểm B 2.C D B C II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào đáp án A, B C) (2,5đ) từng câu 0,5 điểm A B B A C B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) III Match the questions & answers (Nối thắc mắc cột A với câu trả lời cột B) (2,5đ) từng câu 0,5 điểm A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father D 2 How many cats are there? B I’m nine E 3 How old are you? C His name’s Tam B Who’s that? D It’s rainy A What’s his name? E There are five C IV Reorder the words khổng lồ the complete sentence (Sắp xếp tự sau thành câu đúng) 2,5đ mỗi câu 0,5 điểm It’s windy today I am nine years old This is my school Nice to lớn meet you! What is your name? THE over ... …………………………………………………… THE over TRƯỜNG TH CÔN MINH ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** Môn: giờ đồng hồ Anh - Lớp I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts) I Circle the odd one out: Khoanh tròn trường đoản cú khác một số loại (2, 5pts) từng câu... Answers (Nối câu hỏi cột A với câu trả lời cột B) (2, 5đ) A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father 2 How many cats are there? B I’m nine 3 How old are you? C His name’s Tam Who’s that?... Out: Khoanh tròn từ khác một số loại (2, 5pts) từng câu 0,5 điểm B 2. C D B C II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào câu trả lời A, B C) (2, 5đ) mỗi câu 0,5 điểm A B B A C B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Tài liệu liên quan

cài đặt Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 gồm đáp án
download Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 5 52 0
sở hữu Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 trung học phổ thông Đa Phúc, hà nội thủ đô năm học 2016 - 2017 gồm đáp án - Đề soát sổ giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 gồm đáp án
download Đề thi thân học kì 2 môn giờ Anh lớp 11 trung học phổ thông Đa Phúc, thành phố hà nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 tất cả đáp án 5 68 0
thiết lập Đề chất vấn học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 tất cả đáp án
mua Đề bình chọn học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi giờ Anh lớp 3 học kỳ 2 gồm đáp án 6 54 0
sở hữu Đề kiểm soát học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Lê Văn Tám có đáp án - Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm đáp án
cài đặt Đề kiểm tra học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Lê Văn Tám tất cả đáp án - Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án 8 27 0
mua Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 bao gồm đáp án
mua Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 gồm đáp án 4 17 0
thiết lập Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề khám nghiệm giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 có đáp án
cài Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 có đáp án 6 22 0
download Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề kiểm soát giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 tất cả đáp án
tải Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 có đáp án 7 25 0
sở hữu Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề bình chọn giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 tất cả đáp án
tải Đề thi giữa học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 tất cả đáp án 4 23 0
tải Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 gồm đáp án
sở hữu Đề thi giữa học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 gồm đáp án 5 23 0
download Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm soát giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 gồm đáp án
sở hữu Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 6 23 0
mua Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 có đáp án
download Đề thi thân học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 gồm đáp án 4 14 0
mua Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề soát sổ giữa kì 2 môn giờ Việt lớp 3 tất cả đáp án
cài đặt Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 gồm đáp án 6 24 0
sở hữu Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm soát giữa kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 tất cả đáp án
sở hữu Đề thi thân học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 bao gồm đáp án 5 19 0
download Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 (mới) thpt Đa Phúc, hà nội năm học năm nhâm thìn - 2017 có đáp án - Đề đánh giá giữa kì 2 môn giờ Anh lớp 11 tất cả đáp án
cài đặt Đề thi thân học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 (mới) trung học phổ thông Đa Phúc, hà nội năm học năm 2016 - 2017 tất cả đáp án - Đề kiểm soát giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 có đáp án 3 52 0
mua Đề thi giữa kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm học tập 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề khám nghiệm giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 3
tải Đề thi thân kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề chất vấn giữa kì 1 môn giờ Anh lớp 3 7 15 0
Đề chất vấn giữa kì 2 môn giờ việt Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - ngôi trường Tiểu học tập Tân Hội Trung 1 7 9 0


Xem thêm: Điều Khiển Máy Tính Bằng Điện Thoại Android Qua Wifi, Điều Khiển Máy Tính Từ Xa Bằng Điện Thoại Android

Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8