Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (Kèm ma trận) năm học tập 2021-2022, bao gồm đề thi, ma trận và tất cả kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt kết quả tốt độc nhất vô nhị giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với công tác môn Toán lớp 2, cuốn sách Kết nối trí thức và phù hợp với năng lực của học viên tiểu học. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài xích kiểm tra sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 2


1. Ma trận đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách kết nối tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2 -NĂM HỌC 2021-2022

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học và phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%


2. Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 phát âm là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Bốn trăm năm mươi một

C. Tư năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được call là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng 4 đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4

B. Ngày năm mon 4

C. Ngày năm mon tư


PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số thích hợp vào địa điểm trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … solo vị.

b. Số 992 gồm … trăm … chục … solo vị.

Bài 9: Nhà cô Hương gồm 5 ngôi nhà cho thuê, mỗi phòng bao gồm 2 fan thuê trọ. Hỏi đơn vị cô Hương bao gồm bao nhiêu khách thuê mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

3. Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính và tính (2đ)Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – nếu sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương có 10 người thuê trọ. (0.5đ)


HS làm ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số có ba chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Xem thêm: Lbs Là Gì? Pound Là Gì ? Pound Là Gì? Cách Chuyển Đổi Pound (Khối Lượng)

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời những bạn đọc thêm các thông tin hữu ích không giống trên phân mục Tài liệu của aryannations88.com.