Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 gồm 3 đề thi môn Toán, có đáp án, hướng dẫn chấm với bảng ma trận kèm theo, góp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn đề thi giữa kì 2 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5

Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận nhân thể hơn để ôn thi thân học kì 2 hiệu quả. Ngoài ra, tất cả thể xem thêm đề thi môn giờ Việt lớp 5. Chi tiết mời thầy cô và các em thuộc tham khảo nội dung bài viết dưới đây của aryannations88.com:


Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Ma trận đề chất vấn môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu311141
Câu số1,2,4113121,2,3,411
Số điểm1,51,50,512 1
2Đại lượng cùng đo đại lượngSố câu213
Câu số8,966,8,9
Số điểm10,5 đ1,5
3Tỉ số phần trămSố câu112
Câu số755,7
Số điểm0,50,51
4Yếu tố hình họcSố câu11112
Câu số1013141013,14
Số điểm0,51,510,53
Tổng số câu414121 1104
Tổng số câu mỗi mức553114
Tổng số điểm3,532,5110

Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

Trường: Tiểu học ……......Họ cùng tên:.........................Lớp: 5......

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IIMÔN: TOÁN LỚP 5Năm học: 2021 - 2022

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng)

Câu 1. Số thập phân gồm: “Ba mươi hai solo vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805B. 3,285C. 32,85D. 85,32

Câu 2: “Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3B. 5,007 m3C. 5,07 m3D. 5,7 m3

Câu 3: Chữ số 5 trong số 254,836 có giá trị là:

A. 5 chụcB. 5 trămC. 5 nghìnD. 5 chục nghìn

Câu 4: Phép trừ 712,54 - 48,9 có công dụng đúng là:

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 5: Lớp học có 32 học sinh số học viên nữ là 12 em. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 34,5%B. 35,4%C. 37,4%D. 37,5%

Câu 6: quý giá của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 0,2 là:

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 7. Tỉ số tỷ lệ của 3,6 và 4,5 là:

A. 0.8%B. 8%C. 0,08%D. 80%

Câu 8: Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 3m25dm2= ………m2 là:

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 9: Số phù hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn5kg = …… tấn là:

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 10: Một bánh xe xe hơi có bán kính 0,75 m. Vậy chu vi của bánh xe ô tô là:


A. 4,71mB. 1,5 mC. 47,1 mD. 471 m

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 11. Đặt tính rồi tính:


a) 27,43 + 54,49b) 68,05 – 45,61


Câu 13. Một hình lập phương tất cả độ dài cạnh là 1,5m. Tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích của hình lập phương đó.

Câu 14: Một thửa ruộng hình thang tất cả tổng độ lâu năm của hai lòng là 95m, độ cao bằng trung bình cùng của nhì đáy. Tính diện tích s hình thang đó.

Xem thêm: De Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Có Đáp An, Đề Thi Giữa Kì 2 Toán 6 Năm Học 2021

Đáp án đề soát sổ môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
Đáp ánCBABDDDBCA
Điểm0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 11. Đặt tính rồi tính.

Đáp án81,9222,44425,8823,6
Điểm0,250,250,50,5

Câu 11: tìm kiếm x: (Mỗi ý làm đúng được 0,5 điểm)