Bộ 10 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm học năm ngoái – năm 2016 là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và những bậc phụ huynh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 3

cỗ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục đích giúp các nhỏ xíu củng cố kiến thức và ôn tập học tập kì I lớp 3 một cách hiệu quả nhất.


Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán (Đề số 1)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IMÔN: TOÁN KHỐI 3Năm học: 2015 – 2016Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn vẫn xem: bộ 10 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

a) Số ngay tức thì trước của 160 là:

A. 161 B. 150 C. 159 D. 170

b) một cái ao hình vuông vắn có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A.24m B.36 m C. 10 m D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. Cm. Số tương thích cần điền vào địa điểm chấm là:


A. 98 B. 908 C. 980 D. 9080

d) vội vàng 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít B. 49 lít C. 56 lít D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

* cực hiếm của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = ……. 8 x 7 = ……..

63 : 9 =……. 64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302 660 – 251 124 x 3 845 : 7

Bài 5: search X:

a) X : 6 = 144 b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An không đọc?

Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán (Đề số 2)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3Học kỳ I năm học tập 2015-2016.(Thời gian 40 phút ko kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm (1 điểm).

63 : 7 = …… 35 : 5 = ……….

42 : 6 = …….. 56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 = b) 630 : 7 =

Câu 3: thực hiện tính (2 điểm).

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Về Bài Bánh Trôi Nước Của Hồ Xuân Hương

a) 205 + 60 +3 = ……….. B) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn nữa số trâu là 28 con. Hiểu được số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng 1 phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán (Đề số 3)

Bài chất vấn học kì IMôn thi: Toán – khối 3Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Cực hiếm biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100 B.799 C.744 D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924 B. 304 C.6 D. 912

3. 7m 3 centimet = ……. Cm:

A. 73 B. 703 C. 10 D. 4

4. Gồm 750 quyển sách sách xếp phần đa vào 5 tủ, mỗi tủ tất cả 2 ngăn. Hỏi từng ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn tất cả số sách như nhau?

A. 75 quyển B. 30 quyển C. 60 quyển D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số gà nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một trong những phần mấy số gà?

A. 1/6 B. 1/7 C. 1/8 D. 1/9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm B.70cm C.7dm D. 70 dm

II/ Phần từ luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278 538 – 38 x 3

Bài 2. Tra cứu X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8 X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi shop còn lại từng nào ki- lô- gam gạo?