A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: vào vườn gồm 45 cây ổi, số kilomet ổi thấp hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần trường đoản cú luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhị số bằng 74, nếu không thay đổi số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhì số khi ấy bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một vài biết rằng mang số đó cộng với 35 thì được số bao gồm hai chữ số kiểu như nhau mà lại tổng nhị chữ số đó bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số kilogam gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu giữ nguyên số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu hai số đó giảm đi 9 solo vị. Vậy hiệu bắt đầu là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số gồm hai chữ số kiểu như nhau nhưng mà tổng hai chữ số đó bằng 18 là 99

Số cần tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán hay nhất

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm kiếm x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 bé gà. Nhà của bạn Hà nuôi thấp hơn nhà chúng ta Mai 13 bé gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi từng nào con gà? (1 điểm)

b. Em hái được trăng tròn bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào chỗ ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: tra cứu x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ các bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả nhị tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện tất cả 85 trang. Trung tâm đã hiểu 79 trang. Hỏi trung ương còn bắt buộc đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào nơi chấm

17 tiếng hay.......giờ chiều 24 giờ giỏi ........giờ tối

Bài 7: xem tờ lịch tháng 5 sau đây rồi vấn đáp câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là sản phẩm ......... Trong thời điểm tháng 5 có.... Ngày chủ nhật. Đó là phần đa ngày ................. Tuần này, máy năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, lắp thêm năm là ngày.... Em được ngủ học vật dụng bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ cùng hiệu bởi nhau.

Bài 9: Vẽ một con đường thẳng và đặt tên mang đến đường thẳng đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: search x: (1 điểm)

x + 20 = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem kế hoạch rồi đến biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 trăng tròn 27

mon 11 có …… ngày. Bao gồm …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh trọng lượng 47 kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé bỏng đựng được 51 lít nước, thùng bự đựng nhiều hơn thế thùng nhỏ bé 19 lít nước. Hỏi thùng bự đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ có …… hình tam giác.

b/ tất cả …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, phụ thân hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi phụ vương bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng nặng từng nào kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) tìm kiếm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, siêu thị bán được 56 kg đường, trong những số đó buổi sáng bán tốt 27kg. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kg đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính gồm hiệu bằng số bị trừ

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: tra cứu x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một siêu thị buổi sáng bán được 45 kilogam đường, buổi chiều cung cấp được thấp hơn buổi sáng sủa 24 kg đường. Hỏi buổi chiều shop đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: hình vẽ bên gồm mấy hình tam giác?

Hình vẽ bên trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số tương thích vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong hình mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình khối lượng 28 kg, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào vị trí chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ giỏi ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 tiếng sáng mang lại 10 giờ sáng cùng ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được tải các nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 xuất xắc nhất:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn giờ đồng hồ Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 aryannations88.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn giờ đồng hồ Việt

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Chúng ta có thể xem thêm nhiều đề thi giỏi và hóa học lượng, các dạng toán cải thiện hay và khó dành riêng cho các bé nhỏ học Toán lớp 2 được chắc hẳn chắn, củng cụ và cố chắc kỹ năng và kiến thức nhất. Quanh đó ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn tiếng Việt 2 cùng giải toán lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải tự nhiên và thoải mái và xã hội 2, bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Hoa Phong Lan Tím Là Biểu Tượng Của Nước Nào, Tìm Hiểu Hoa Phong Lan Tím Ở Nước Nào

Từ việc luyện tập thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 1 này, chúng ta học sinh sẽ hối hả nắm được các dạng bài bác thi nhưng mà từ đó những em tự xung khắc phục đạt điểm yếu, củng cố gắng kiến thức, để tới khi làm bài xích thi thiệt thì sẽ bảo đảm được hiệu quả cao hơn. Chúc những em học xuất sắc phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau các giờ học hành căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Lúc này, đừng nuốm ôn quá mà ảnh hưởng tới ý thức và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời hạn để vui chơi giải trí và mang lại niềm tin bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của bọn chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu nhất, chuẩn bị cho bài học sắp tới:

bạn có tiềm năng trở nên học sinh giỏi môn nào? con vật nào ngủ quên trong trái tim hồn bạn? Đoán nghề nghiệp tương lai của người sử dụng qua gần như bức hình ảnh Bạn sẽ là bạn nữ tương lai của người nào trong BTS thử tài với 10 thắc mắc đố vui "siêu xoắn"