Công của lực năng lượng điện trường làm dịch chuyển điện tích q từ điểm A đến điểm B trong điện trường rất nhiều E:

A. Tỉ lệ với độ to điện tích q di chuyển.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 1 lý 11

B. Chỉ phụ thuộc vào địa điểm điểm A và điểm B. 

C. Bởi độ bớt của cầm năng tĩnh điện của q thân A cùng B.

D. Phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi từ A mang đến B.

Câu 2: hai quả cầu nhỏ dại có năng lượng điện lần lượt là (q_1, = ,2.10^ - 8,C,q_2, = ,4,5.10^ - 8,C) tác dụng với nhau một lực bằng 0,1 N vào chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng:

A. 0,9 m. B. 9 cm.

C. 9 mm. D. 3 mm.

Câu 3: Hai năng lượng điện tích điểm đặt trong chân không biện pháp nhau 4 cm đẩy nhau một lực F = 10 N. Để lực đẩy giữa bọn chúng là 2,5 N thì khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. 1 cm. B. 4 cm.

C. 8 cm. D. 10 cm.

Câu 4: mang đến hai năng lượng điện điểm nằm tại vị trí hai điểm A và B và bao gồm cùng độ lớn, thuộc dấu. Cường độ điện trường trên một điểm trên đường trung trực của AB gồm phương

A. Vuông góc với con đường trung trực của AB.

B. Trùng với đường trung trực của AB.

C. Trùng với đường nối của AB.

D. Chế tạo ra với con đường nối của AB góc 450.

Câu 5: Hiệu điện cầm cố giữa hai điểm M, N là UMN = 100 V. Lựa chọn phát biểu đúng.

A. Điện thay ở M là 100 V.

B. Điện nỗ lực ở N bằng 0.

C. Điện nắm ở M có giá trị dương, ngơi nghỉ N có mức giá trị âm.

D. Điện vậy ở M cao hơn nữa điện nắm ở N 100 V.

Câu 6: Độ bự điện trường trên một điểm tạo ra bởi một điện tích điểm không dựa vào vào

A. Khoảng cách từ điểm vẫn xét đến điện tích đó.

B. độ khủng điện tích thử.

C. Hằng số năng lượng điện môi của môi trường.

D. độ béo điện tích đó.

Câu 7: Đặt một điện tích thử gồm điện tích (q, = , - 1,mu C) trên một điểm, nó chịu đựng một lực năng lượng điện 1 mN được bố trí theo hướng từ trái sang trọng phải. độ mạnh điện trường gồm độ lớn và hướng là:

A. 1000 V/m, tự trái thanh lịch phải.

B. 1000 V/m, từ đề xuất sang trái.

C. 1 V/m, tự trái lịch sự phải.

D. 1 V/m, từ nên sang trái.

Câu 8: tuyên bố nào dưới đây về tụ năng lượng điện là không đúng?

A. Điện dung đặc thù cho tài năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng khủng thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là fara (F).

D. Hiệu điện ráng càng lớn thì năng lượng điện dung của tụ càng lớn

Câu 9: nhận xét làm sao sau đó là sai?

A. Cường độ điện ngôi trường của điện tích điểm tại vô cực bằng không.

B. Cường độ điện trường bên trong vật dẫn tích điện bởi không.

C. Điện ráng trong điện trường của điện tích điểm trên vô cực bởi không.

D. Cường độ điện trường phía bên trong chất điện môi nhỏ tuổi hơn bên phía ngoài chất năng lượng điện môi (varepsilon ) lần.

Câu 10: Công của lực điện làm dịch rời một điện tích điểm q tự điểm M tới điểm N trong điện trường, thì không nhờ vào vào

A. Vị trí của điểm M.

B. Ngoại hình của đường đi MN.

C. độ mập của năng lượng điện q.

D. độ béo cường độ năng lượng điện trường tại các điểm trên tuyến đường đi.

Câu 11: Một tụ điện phẳng không khí được tích điện rồi ngắt ngoài nguồn điện. Sau khi ngắt ngoài nguồn tín đồ ta nhúng tụ điện ngập vào dầu hỏa. đối với khi không nhúng thì:

A. Hiệu điện cố tăng lên.

B. Cường độ điện trường trong tụ điện bớt (varepsilon ) lần.

C. Điện tích bên trên tụ sút (varepsilon ) lần.

D. Hiệu điện nạm giữa hau bạn dạng không đổi.

Câu 12: vạc biểu như thế nào sau đây là sai?

A. Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường giữa hai điểm đó.

B. Hiệu điện vậy giữa nhì điểm đo bằng thương số giữa công mà lại lực điện thực hiện khi làm dịch rời một điện tích q từ điểm nọ tới điểm kia cùng điện tích đó.

C. Quý giá của hiệu điện thay giữa hai điểm phụ thuộc vào mốc tính năng lượng điện thế.

D. Hiệu điện cụ giữa nhị điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng vô hướng có thể dương hoặc âm.

Câu 13: Một êlectron cất cánh từ điểm A tới điểm B trong điện trường bao gồm điện rứa (V_A = 150,V,,V_B = ,50,V.) Độ biến chuyển thiên hễ năng của êlectron khi vận động từ A đến B là:

A. ∆Wđ = 3,2.10-17 J.

B. ∆Wđ = -1,6.10-17 J.

C. ∆Wđ = 1,6.10-17 J.

D. ∆Wđ = -3,2.10-17 J.

Câu 14: Hia trái cầu nhỏ dại giống tương đồng được tích điện thuộc dấu nhưng có mức giá trị khác biệt q1 và q2. Đặt nhị quả cầu tại nhì điểm A, B phương pháp nhau 1 khoảng chừng r vào chân ko thì chúng đẩy nhau một lực F1. Mang lại hai quả mong tiếp xúc nhau rồi đặt lại vào địa điểm A, B như cũ thấy bọn chúng đẩy nhau một lực F2. đánh giá nào sau đây đúng?

A. F1 > F2. B. F1 2.

C. F1 = F2. D. Không xác minh được.

Câu 15: Điện tích Q sinh ra bao quanh nó một điện trường. Đại lượng nào tiếp sau đây không tương quan đến độ mạnh điện trường tại một điểm M của điện tích Q?

A. Điện tích Q.

B. Khoảng cách từ M cho Q.

C. Điện tích test q.

D. Môi trường thiên nhiên xung quanh.

Câu 16: Một tụ năng lượng điện phẳng bầu không khí được mắc vào hai cực của nguồn điện một chiều gồm suất điện cồn E ko đổi. Sau thời điểm tích điện, tụ được giảm khỏi nguồn điện rồi kéo cho khoảng cách giữa các phiên bản tụ tăng lên gấp đôi. So với trước khi kéo xa hai bản cực, độ mạnh điện trường vào tụ điện

A. Tăng 2 lần. B. Bớt 2 lần.

C. Tăng 4 lần. D. Không cầm cố đổi.

Câu 17: nhì tụ điện gồm điện dung (C_1, = ,C_2, = ,C_0) được mắc tuy nhiên song, rồi mắc tiếp liền với tụ điện có điện dung (C_3, = ,C_0) thành bộ. Mắc cỗ tụ điện và hai cực một nguồn điện áp một chiều tất cả suất năng lượng điện dộng E = 12 V. Hiệu điện thế trên nhị đầu tụ năng lượng điện C1 bằng:

A. 8 V. B. 4 V.

C. 6 V. D. 3 V.

Câu 18: nhì tụ điện tất cả điện cùng hiệu điện trái đất hạn thứu tự là (C_1 = ,20,pF,,U_1 = 200,V;,)(C_2 = 30,pF,,U_2 = 400,V) được mắc tiếp nối thành bộ . Hiệu điện thế tối đa mà cỗ tụ chịu đựng đựng được là:

A. 600 V. B. 300 V.

C. 333 V. D. 400V.

Câu 19: Một điện tích điểm q = 10-9 C hoạt động từ đỉnh A mang đến đỉnh B của một tam giá phần lớn ABC. Tam giác các ABC phía trong một điện trường đều sở hữu cường độ điện trường E = 2.104 V/m. Đường sức của năng lượng điện trường này song song với cạnh BC và có chiều tự B mang lại C. Cạnh của tam giác bằng đôi mươi cm. Công của lực năng lượng điện trường lúc q dịch chuyển từ đỉnh A mang đến B bằng:

A. 4.10-6 J. B. -4.10-6 J.

C. 2.10-6 J. D. -2.10-6 J.

Câu 20: bao gồm hai điểm A cùng B cùng nằm trên một con đường sức điện trường của năng lượng điện điểm. Hiểu được cường độ năng lượng điện trường tại A là EA= 400 V/m, tại B là 100 V/m. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là:

A. 150,0 V/m. B. 250,0 V/m.

C. 177,8 V/m. D. 189,8 V/m.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (1 điểm): chi hai điện tích (q_1 = 2,mu C,,q_2 = 8,mu C) để tại hai điểm A với B trong chân ko AB = 30 cm. Xác định vị trí của điểm M để nếu đặt tại M một năng lượng điện q0 bất kỳ thì lục điện tổng hợp công dụng lên q0 bằng 0.

Câu 22 (3 điểm): ba điểm A, B, C là bố đỉnh của một tam giác vuông trong năng lượng điện trường đều, cường độ E = 1000 V/m. Đường sức năng lượng điện trường tuy vậy song cùng với AC, chiều con đường sức là chiều tự A đến C. Biết AC = 8 cm, AB = 6 cm.Góc BAC = 900.

a) Tính hiệu điện chũm giữa các điểm A cùng B; A với C; B với C.

b) Tính công của lực năng lượng điện để dịch rời một êlectron từ điểm B tới điểm C.

c) Một êlectron vận động không tốc độ ban đầu, xuất xứ tại A, khẳng định vận tốc của êlectron kia khi nó dịch chuyển tới điểm C của tam giác vẫn cho.

Xem thêm: Nhân Viên Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì, Và Từ Vựng Quan Trọng Về Nvbh

Lời giải chi tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

Câu 1:

Phương pháp 

Sử dụng lý thuyết về công của lực điện trường.

Cách giải

Công của lực năng lượng điện trường làm dịch rời điện tích q tự điểm A tới điểm B trong điện trường đề E không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi từ A mang lại B cơ mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm A với điểm B. => D sai

Chọn D

Câu 2:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định phép tắc Cu-lông:

(F = kfracvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2 Leftrightarrow 0,1 = 9.10^9.frac2.10^ - 8.4,5.10^ - 8r^2\ Leftrightarrow r = 9.10^ - 3m = 9mm)

Chọn C

Câu 3:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định lao lý Cu-lông: (F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(left{ eginarraylF_1 = kfracleftvarepsilon r_1^2 = 10\F_2 = kfracleftvarepsilon r_2^2 = 2,5endarray ight. Rightarrow fracF_1F_2 = fracr_2^2r_1^2 = 4\ Leftrightarrow r_2 = 2 mr_1 = 2.4 = 8cm)