aryannations88.com xin được gửi đến các em học sinh “Đề cương kiểm soát 1 tiết chương 1 Đại số 7 tập một số ít hữu tỉ, Số thực”. Hi vọng nó để giúp đỡ các em học tập và làm bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số có đáp án


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Đề cương kiểm tra 1 ngày tiết chương 1 Đại số 7 tập 1 gồm triết lý và những dạng bài chương 1 số hữu tỉ, Số thực.

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT Chương 1 Toán 7

Thế nào là số hữu tỉ? Kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ?Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào ko là số hữu tỉ âm với cũng không là số hữu tỉ dương?

Giá trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ x được xác minh như cầm nào?Định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên của một trong những hữu tỉ. Viết công thức.Nêu công thứcNhân nhì lũy thừa cùng cơ số.Chia hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0.Lũy vượt của một lũy thừa.Lũy vượt của một tích.Lũy quá của một thương.Thế nào là tỉ số của nhị số hữu tỉ? cho ví dụ.Tỉ lệ thức là gì? tuyên bố hai tính chất của tỉ trọng thức. Nêu đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau.Thế nào là số vô tỉ? cho ví dụ. Kí hiệu tập hợp những số vô tỉ.Thế như thế nào là số thực? đến ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số thực.Định nghĩa căn bậc nhị của một vài không âm. Tính √9; √0;√(-3)2

II. Các dạng bài bác tập số hữu tỉ, số thực

Bài 1: Tính

*
Bài 2: tìm x biết
*


Bài 3:

a) Tìm hai số x và y biết x/3 = y/4 cùng x + y = 28

b) Tìm hai số x và y biết x:2 = y: (-5) và x – y = -7

Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và những cạnh của tam giác tỉ trọng với 2; 4; 5.

Bài 5: search số đo mỗi góc của tam giác ABC biết số đo 3 góc của tam giác kia tỉ lệ là 1:2:3

Bài 6: Số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 7: Số học viên giỏi, khá, mức độ vừa phải của khối 7 theo thứ tự tỉ lệ với 2:3:5.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Lớp 8, Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Lớp 8

Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học viên khá và học viên trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em.

Bài 8: tía lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây xanh được của mỗi lớp, hiểu được số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ thành phần với 3:4:5