A. Suất điện cồn của điện áp nguồn là đại lượng đặc thù cho kỹ năng thực hiện tại công của nguồn điện.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 11 chương 2

B. Suất phản điện là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng chuyển hóa năng lượng của sản phẩm thu.

C. Đặc đường vôn – ampe của một đoạn dây dẫn ở nhiệt độ không đổi là một trong đường thẳng.

D. Đặc tuyến vôn – ampe của một tua dây tóc đèn điện là mặt đường cong (không là mặt đường thẳng).

Câu 4: Hai mối cung cấp điện gồm (E_1, = ,3,V,,r_1, = ,0,5,Omega ;)(,E_2, = ,1,5,V,,r_2, = ,1,Omega ) mắc thông suốt thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai cực mỗi mối cung cấp là:

A. 0 V. B. 2,0 V.

C. 1,5 V. D. 3 V.

Câu 5: Câu tuyên bố nào sai khi nói về tính dẫn năng lượng điện của hóa học điện phân?

A. Chiếc điện trong chất điện phân tuân theo định pháp luật Ôm.

B. Độ dẫn năng lượng điện của chất điện phân tăng khi ánh nắng mặt trời tăng.

C. Điện trở của hóa học điện phân sút khi nhiệt độ tăng.

D. Khi acquy được nạp điện, chiếc điện qua acquy cũng thuộc dòng điện trong hóa học điện phân.

Câu 6: Một nguồn điện gồm suất điện đụng E, năng lượng điện trở trong r được mắc với năng lượng điện trở mạch ngoài là một điện trở R. Năng suất của nguồn điện là H = 80%. Tỉ số giữa điện trở vào của nguồn điện áp r cùng điện trở mạch ko kể R là:

A. 0,80. B. 0,20.

C. 0,40. D. 0,25.

Câu 7: Một động cơ điện một chiều tất cả điện trở thuần của những cuộn dây là r = 4 Ω, mắc thông liền với một điện trở R = 8 Ω. Tất cả được mắc vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện cụ không đổi và bằng 24 V. Động cơ khi đó hoạt động thông thường và cường độ loại điện chạy qua bộ động cơ là 0,5 A. Hiệu suất điện năng chuyển trở thành cơ năng ở động cơ là:

A. 3 W. B. 12 W.

C. 10 W. D. 9 W.

Câu 8: Để hấp thụ điện cho một acquy bao gồm suất điện cồn E2 = 6 V, điện trở trong r2 = 0,4 Ω, tín đồ ta sử dụng nguồn điện một chiều bao gồm suất điện đụng E1 = 12 V, năng lượng điện trở trong r1 = 0,2 Ω cùng một biến hóa trở R mắc tiếp nối với acquy. Điều chỉnh để biến chuyển trở có giá trị gia nhập vào mạch năng lượng điện là R = 11,4 Ω. Công suất điện năng tiêu thụ ở acquy là:

A. 9,9 W. B. 9,0 W.

C. 3,0 W. D. 3,1 W.

Câu 9: Hai mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn và điện trở trong đợt lượt là E1 = 4 V, r1 = 0,5 Ω và E2 = 2 V, r2 = 0,8 Ω. Hai điện áp nguồn được mắc tuy nhiên song thành cỗ nguồn rồi mắc với năng lượng điện trở mạch ko kể R. Lúc ấy nguồn năng lượng điện E2 trở thành vật dụng thu và cường độ chiếc điện qua E2 bằng 0,5 A. Năng suất tiêu thụ điện năng toàn mạch năng lượng điện bằng:

A. 7,68 W. B. 12,8 W.

C. 3,0 W. D. 10,8 W.

Câu 10: Một mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ E = 12 V, năng lượng điện trở vào r = 3 Ω, được mắc với năng lượng điện trở mạch quanh đó là phát triển thành trở R. Điều chỉnh R để hiệu suất điện năng tiêu thụ làm việc mạch bên cạnh đạt cực đại. Công suất cực lớn đó bằng:

A. 144 W. B. 14,4 W.

C. 12,0 W. D. 24,0 W.

Câu 11: Có hai nguồn điện áp mắc thông suốt thành một mạch kín đáo (cực dương mối cung cấp 1 mắc với rất âm của nguồn 2 và trái lại cực dương của nguồn 2 mắc với cực âm của nguồn 1). Suất điện động và điện trở trong tương ứng của các nguồn năng lượng điện là E1, E­2, r1, r2. Để hiệu điện gắng giữa hai cực mỗi nguồn điện bằng 0 phải vừa lòng điều kiện nào sau đây:

A. (E_1, = ,E_2;,r_1, e ,r_2.)

B. (E_1, e ,E_2;,r_1, = r_2.)

C. (E_1r_1, = ,E_2r_2.)

D. (E_1r_2, = ,E_2r_1.)

Câu 12: Chọn phát biểu đúng.

Nếu dịch rời hai phiên bản của tụ năng lượng điện phẳng không khí sẽ nối cùng với hai cực một acquy lại ngay gần nhau thì trong những khi dịch chuyển

A. Không tồn tại dòng năng lượng điện qua acquy.

B. Tất cả dòng năng lượng điện từ rất âm qua acquy sang cực dương.

C. Có dòng năng lượng điện đi từ cực dương qua acquy sang cực âm.

D. Ban đầu dòng năng lượng điện đi từ rất âm qua acquy sang cực dương, tiếp đến dòng điện gồm chiều ngược lại.

Câu 13: Một bộ nguồn gồm nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 2 Ω, được mắc xung so với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1Ω rồi mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,5 A. Điện trở R có mức giá trị:

A. 5 Ω. B. 9 Ω.

C. 10 Ω. D. 4,5 Ω.

Câu 14: Trong trương phù hợp nào sau đây thì hiệu điện cố gắng mạch bên cạnh không bởi suất điện động của nguồn điện?

A. Mạch ngoài để hở.

B. Mạch kín và năng lượng điện trở vào của nguồn bởi không.

C. Cường độ cái điện qua nguồn bằng không.

D. Mạch kín và điện trở vào của nguồn khác không.

Câu 15: Mắc một năng lượng điện trở R vào hai rất của nguồn điện tất cả suất điện cồn E điện trở vào r. Chuyển đổi điện trở R thế nào cho cường độ loại điện I qua năng lượng điện trở R tăng dần, khi đó hiệu điện cụ U giữa hai đầu năng lượng điện trở R sẽ

A. Tăng tỉ lệ thuận với I.

B. Tỉ lệ thành phần nghịch với I.

C. Sút theo hàng đầu của I.

D. Tỉ lệ nghịch với bình phương của I.

Câu 16: Một đèn điện dây tóc, năng lượng điện trở của dây tóc phụ thuộc vào vào ánh nắng mặt trời của nó. Đường đặc thù vôn – ampe của đèn điện dây tóc nói trên là 1 phần của đường

A. Cong. B. Thẳng.

C. Tròn. D. Elíp.

Câu 17: Mộ cỗ nguồn bao gồm nguồn điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vào r = 2Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 3 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu điện cố từ cực dương cho cực âm của mối cung cấp E2 là:

A. 0,5 V. B. 8,5 V.

C. -0,5 V. D. -8,5 V.

Câu 18: Một cỗ nguồn tất cả nguồn điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu suất điện năng tiêu thụ toàn mạch là:

A. 18,0 W. B. 24,0 W.

C. 6,0 W. D. 21,75 W.

Câu 19: Một cỗ nguồn gồm nguồn điện E1 = 16 V, điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua R là I = 1,2 A. Hiệu điện cố gắng trên nhì đầu điện trở R bao gồm độ to là:

A. 12 V. B. 10 V.

C. 14,8 V. D. 9,6 V.

Câu 20: Một cỗ nguồn gồm nguồn năng lượng điện E1 = 12 V, điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc cùng với ampe kế tất cả điện trở không đáng kể thành mạch kín. Ampe kế chỉ:

A. 4 A. B. 6 A.

C. 8 A. D. 2 A.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Cho mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình I.1, biết (E_1, = ,24,V,,r_1, = ,1,Omega ;,E_2, = ,12,V,)(,r_2, = ,1,Omega ;,R_1, = ,4,Omega ;,R_2, = ,6,Omega .)

Hãy khẳng định cường độ dòng điện mạch bao gồm và hiệu điện cầm giữa nhị điểm M, N.

 

*

Câu 22 (2 điểm): 

Có ba nguồn điện giống nhau được mắc như hình I.2.

Hãy xác định hiệu điện cầm giữa hai cực của mỗi nguồn điện. Biết suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của từng nguồn là 3V cùng 0,5 Ω.

 

*

Lời giải đưa ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

Câu 1:

Công của nguồn điện được xác minh theo công thức: (A = EIt)

Chọn A

Câu 2:

Công suất của nguồn tích điện được xác minh theo công thức:(P = fracAt = fracEItt = EI)

Chọn C

Câu 3:

Suất bội phản điện của dòng sản phẩm thu đặc thù cho sự chuyển hóa năng lượng điện năng thành dạng tích điện khác không phải là nhiệt của máy thu. => B sai

Chọn B 

Câu 4: 

Định chế độ Ôm cho toàn mạch:

(I, = ,dfracER, + ,r, = ,dfrac4,51,5, = ,3,A)

(Rightarrow ,U, = ,E, - ,Ir, = ,3 - 3.0,5)(, = ,1,5,V.)

Chọn C 

Câu 5:

A sai bởi dòng năng lượng điện trong chất điện phân chỉ theo đúng định khí cụ Ôm khi có hiện tượng dương cực tan.

Xem thêm: Lbs Là Gì, 1 Pound Bằng Bao Nhiêu Kg? Cách Quy Đổi Pound Sang Kg Bằng Google

Chọn A

Câu 6:

Hiệu suất của mối cung cấp điện:

(H, = ,dfracUE, = ,dfracIRI(R, + ,r), = ,80\% , )

(Rightarrow ,dfracrR = dfrac14 = 0,25.)

Chọn D

Câu 7:

Theo định nguyên lý Ôm mang lại toàn mạch:

(eginarraylI, = ,dfracUR_dc, + ,R, + ,r\;;;; = dfrac24R_dc, + ,8, + ,4, = ,0,5,A\ Rightarrow R_dc, = ,36,Omega \P_dc, = ,R_dcI_dc, = ,9, mWendarray)

Chọn D 

Câu 8: 

Ta có:

(I, = ,dfracE_1, - ,E_2R, + ,r_1, + ,r_2)(, = dfrac12 - 611,4 + 0,2 + 0,4 = 0,5A)

Công suất tiêu thụ ở acquy:

(P = E_2I + r_2I^2 = 6.0,5 + 0,4.0,5^2 )(,= 3,1, mW.)

Chọn D 

Câu 9: B.

Câu 10:

Công suất mạch rất đại

(P, = ,I^2R = R.left( dfracER + r ight)^2 )(,= dfrac144R(R + 3)^2 le dfrac144R4.3R = 12W)