*
*
*
*
*

Khi sử dụng thước thẳng và compa nhằm đo đường kính ngoài của miệng ly (hình a) và 2 lần bán kính trong của ly (hình b).

-->